FlacăraTV.md > Mişcarea 1988-1991

Mişcarea 1988-1991


Alexandrina Cernov, Cernăuţi – discurs la Marea Adunare Naţională, 27 august 1991

Filolog, critic şi istoric literar, prof. universitar, membră de onoare a Academiei Române, Alexandrina Cernov este o personalitate a culturii româneşti moderne, care s-a născut în 24 noiembrie 1943, la Hotin, activînd de-o viaţă la Cernăuţi, unde îngrijeşte o frumoasă revistă de Istorie şi Cultură – Glasul Bucovinei.  Doamna Alexandrina Cernov este unul dintre pilonii […] detalii…

Anastasia Lazariuc – „Va fi cîndva!”, pe versuri de Dumitru Matcovschi

Comemorăm astăzi pe unul dintre cei mai merituoşi scriitori contemporani ai literaturii române, îl cinstim cu pietate pe mult regretatul frate şi părinte al nostru Dumitru Matcovschi (20-10-1939 – 26-06-2013), poet martir, precum l-a definit Adrian Păunescu, strălucit dramaturg, temerar publicist, academician, patriot în faptă, SIMBOL al luptei pentru Libertate şi Demnitate Naţională din Basarabia postbelică […] detalii…

Scriitorul Ion Druță – discurs la Marea Adunare Națională din 27 August 1989

In Memoriam Ion Druță (3 sept. 1928 – 28 sept. 2023) Întru veșnica pomenire și cinstire a ilustrului prozator și dramaturg Ion Druță, trecut azi, 28 septembrie 2023, în Împărăția Lui Hristos, actualizăm această prezentare a discursului său magistral de la tribuna Marii Adunări Naționale din 27 August 1989, ca Omagiu al Studioului nostru fondat […] detalii…

Discursul deputatului Eugen Doga la PRIMA Mare Adunare Naţională – 27 August 1989

Dăm de încă o pagină istorică pe care s-a aşezat praful şi uitarea…, de un discurs încărcat de simboluri dosit de impostorii abili ai ultimelor decenii, definiți de mult regretatul lingvist Vlad Pohilă drept „români comerciali” ai Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia postbelică, care au marginalizat şi eliminat metodic de pe scena publică personalităţile […] detalii…

Leonida Lari – discurs curajos de Unire la Marea Adunare Naţională din 27 August 1991

Fire mistică, înzestrată poetă şi traducătoare din marii clasici ai lumii, Leonida Lari (26 oct. 1949 – 11 dec. 2011) este, neîndoios, una dintre cele mai importante poete ale literaturii române din toate timpurile şi cu cît va trece timpul, cu atît opera-i va deveni mai valoroasă şi mai cunoscută, mai cu seamă cea lirică, scrisă pînă […] detalii…

Deținutul politic Gheorghe Ghimpu – discurs la Marea Adunare Naţională din 27 August 1991

Gheorghe Ghimpu (26 iulie 1937 – 13 noiembrie 2000): „Ne vom salva doar revenind la românism și realizînd reîntregirea neamului românesc.” 26 iulie este ziua în care s-a născut Stegarul Neamului din Basarabia, Gheorghe Ghimpu, deţinut politic în lagărele sovietice pentru românism, trădat fiind ruşilor de ministrul securităţii din România, un oarecare Stănescu… Blajinul şi curajosul […] detalii…

Vladimir Beșleagă – discurs la PRIMA Mare Adunare Națională (27 August 1989)

În galeria personalităților care au contribuit cu fapta concretă la victoriile cruciale ale Mișcării de Renaștere Națională din Basarabia postbelică (1988-1991) dăm astăzi onorul scriitorului, prozatorului Vladimir Beșleagă, originar din Transnistria, care în acel moment era și membru al Sfatului Frontului Popular, singura forță social-politică din Moldova de Est ce lupta contra Partidului Comunist al […] detalii…

Alexandru Moșanu – discurs la Marea Adunare Naţională din 27 August 1991 (Independenţa RM)

Completăm astăzi arhivele istorice ale Mișcării de Renaștere Națională din Basarabia postbelică (1988-1991) de pe web platforma Unității de Neam Flacăra TV & Film cu o nouă înregistrare prețioasă: discursul profesorului de istorie Alexandru Moșanu (19 iulie 1932 – 7 dec. 2017) primul Președinte al primului Parlament democratic al R. Moldova (1990-1994). DOCumentul video face parte […] detalii…

28 iunie (2013) – dată de trei ori tragică în Istorie: 3. Adio, poet-martir Dumitru Matcovschi (VIDEO AŞM)

28 iunie 1883 – crima comisă cu premeditare contra lui Mihai Eminescu şi poporului român: arestarea, internarea cu forţa la casa de nebuni, condamnarea la moarte civilă a Poetului Naţional; 28 iunie 1940 – ocupaţia sovietică a teritoriilor româneşti: Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, consecinţă a odiosului Protocol secret al pactului Molotov-Ribbentrop (Stalin-Hitler) din 23 […] detalii…

Lidia Istrati – discurs la Marea Adunare Naţională din 27 August 1991 (Independenţa R. Moldova)

Să ne amintim cu dor de scriitoarea şi deputata Lidia Istrati (22 iunie 1941 – 25 aprilie 1997), femeia onestă, ageră, temerară, care făptuia în Parlamentul R. Moldova cît o sută de bărbaţi luaţi împreună, iar cînd scanda: Jos mafia!, tremurau pînă şi cei mai de temut infractori – hoţii în lege, ca să nu […] detalii…

Silvia Chiriac – „Podul de flori”, cîntec scris de Anatol Chiriac și Grigore Vieru special pentru 6 Mai 1990

Astăzi, 6 Mai 2023, marcăm 33 de ani de la înfăptuirea marelui eveniment cu nume romantic – PODUL de FLORI de pe Prut, primul, întîiul, cel din 6 Mai 1990 – de Sărbătoarea Sf. Gheorghe Biruitorul, organizat din partea Basarabiei (RSS Moldova) de premierul Mircea Druc şi regizorul Ion Ungureanu, primul ministru al Culturii şi Cultelor. După […] detalii…

Andrei Langa despre scriitoarea Lidia Istrati, prigonită și interzisă de regimul sovietic

Întru cinstirea cunoscutei scriitoare Lidia Istrati (22 iunie 1941 – 25 aprilie 1997), parlamentară, lider al femeilor din Moldova, membră a Mișcării de Renaștere Națională din Basarabia postbelică (1988-1991), republicăm eseul de referință al criticului literar Andrei Langa, intitulat sugestiv Lidia Istrati: Starea de adevăr, pe care l-a publicat pe blogul său personal în 7 […] detalii…

Vlad Pohilă despre meritele istorice ale primarului Nicolae Costin, care a schimbat la față or. Chișinău

Publicăm cu drag și prețuire articolele, eseurile scrise de marele cărturar al Neamului, Vlad Pohilă, cunoscut publicist, scriitor, traducător, lingvist, discipol al celebrilor lingviști Valentin Mândâcanu și Mioara Avram, unul dintre bărbații temerari ai Basarabiei, membru al Mișcării de Renaștere Națională (1988-1991), care au contribuit substanțial la desovietizarea Moldovei de Est, readucerea Acasă a Limbii […] detalii…

Omagiu pictorului Gheorghe Vrabie. Cronică TV despre creatorul simbolurilor R. Moldova şi Chişinăului

Să ne amintim mereu de vrednicul fiu al Neamului Gheorghe Vrabie, creatorul simbolurilor Naţionale ale R. Moldova şi oraşului Chişinău, renumit artist plastic, grafician, ilustrator de cărţi, patriot sincer, Om al Cetăţii. Născut la Călinești, județul Bălți, în 21 martie 1939, plecat la cele veșnice în 31 martie 2016, Gheorghe Vrabie este o personalitate cu adevărat […] detalii…

Mihai Dolgan şi Dumitru Matcovschi – „Basarabia”, primul cîntec antisovietic pe scena din Chişinău (1987)

Ei au marcat Istoria Neamului românesc în Basarabia postbelică! De ziua nașterii patriarhului muzicii ușoare din Moldova de Est, readucem în actualitate o operă muzicală de excepţie sub toate aspectele, cîntecul Basarabia, scris de două mari personalităţi: Dumitru Matcovschi – versuri (1986) şi Mihai Dolgan – muzica (1987), însufleţitori ai Mişcării de Renaştere Naţională din anii […] detalii…

Discursul deputatului Mihai Volontir la Sesiunea Sovietului Suprem din 28-31 August 1989

O pledoarie admirabilă pentru Limba Română, limbă numită în acele vremuri sovietice „limba moldovenească”. Cu regret, așa figurează pînă în prezent în legislația lingvistică a R. Moldova, adoptată în 31 August 1989, și-n Constituția R. Moldova, votată în anul 1994…  Acest discurs emoționant al deputatului Mihai Volontir este puțin cunoscut publicului larg, în special tinerilor, […] detalii…

Grigore Vieru la Marea Adunare Naţională din 27 August 1991, despre Independenţa RM şi Unire

Cea de-a doua Mare Adunare Naţională de la Chişinău este considerată cea din 27 August 1991, zi în care Parlamentul Republicii Moldova a votat Declaraţia de Independenţă. Să reascultăm discursul scurt şi înţelept al poetului Grigore Vieru (foto de la eveniment), unul dintre liderii Mişcării de Renaştere şi Eliberare Naţională din Basarabia postbelică, care vedea […] detalii…

Dan Bălan – „Eu nu mă las de limba noastră!” pe versurile lui Petru Cărare, scriitor disident al Basarabiei

După mari maeştri ai muzicii cu largă recunoaştere internaţională, născuţi în Moldova şi România, precum Maria Cebotari, George Enescu, Eugen Doga, Sofia Rotaru, – tînărul compozior şi solist Dan Bălan îşi aduce cu brio aportul la promovarea pe mapamond a limbii şi culturii române. Îndrăznim să spunem că Dan i-a depăşit într-un anume sens pe vrednicii săi […] detalii…

Ion Ungureanu: „Am mers de multe ori la Bucureşti cu problema Unirii, încă înainte de destrămarea URSS…”

Dragi prieteni şi admiratori ai Artistului şi patriotului Ion Ungureanu, plecat la cele veşnice în 28 ianuarie 2017, întru cinstirea sa ca personalitate a Neamului şi veşnică NEUITARE, vă îndemnăm să citiţi acest inspirat interviu al colegului Gheorghe Budeanu, cunoscut publicist şi scriitor din R. Moldova, realizat în anul 2015, aşa cum menţiona autorul însuşi […] detalii…

Vlad Pohilă: „Nu ştiu cine a mai reuşit să-l înveşnicească pe Eminescu aşa cum a făcut-o Grigore Vieru prin poemul „Legămînt”

Mult regretatul publicist, lingvist, prozator, traducător Vlad Pohilă, supranumit învăţătorul de limba română de la radio, este unul dintre oamenii vrednici ai Neamului apreciaţi de poetul Grigore Vieru în Testamentul său spiritual „Limba Română, oastea noastră naţională” din 30 august 2007. Cităm din documentul lăsat nouă de poetul Reîntregirii Neamului românesc, Grigore Vieru: „(…) Un remarcabil lingvist, […] detalii…

„Fraţilor, rămîneţi fraţi!”, un îndemn al Renașterii din `89, lansat de Vasile Romanciuc (vers.) și Victor Buruiană (muz.)

„Fraţilor, rămîneţi fraţi! Fraţilor, nu vă-nvrăjbiţi! Ne vor pune bir pungaşii, Ne vor lăuda vrăjmaşii, Ne vor blestema urmaşii. Fraţilor, nu vă-nvrăjbiţi!” În August 1989, îndrăgitul nostru poet Vasile Romanciuc scria niște versuri profund creștine ancorate în realitatea social-politică din Basarabia postbelică redeșteptată, care făurea cel mai mare eveniment istoric de după Unirea din 27 […] detalii…

09-12-1993, Tiraspol – Ilie Ilaşcu condamnat la moarte, iar camarazii săi la ani grei de puşcărie…

Pe 9 decembrie 1993, un tribunal anticonstituțional de la Tiraspol, din autoproclamata „republică moldovenească nistreană”, a pronunţat sentinţa în procesul grupului de patrioţi români cunoscut de opinia publică mondială ca Grupul Ilaşcu. Membrii Grupul Ilaşcu sînt născuţi în diferite localităţi ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), domiciliaţi în 1992 în provincia transnistreană a R. Moldova. Între 2 […] detalii…

Omagiul lui Vlad Pohilă adus lingvistului Valentin Mândâcanu…

Acum 10 ani, la 29 octombrie 2012, a plecat la Domnul o mare personalitate a Neamului – Valentin Mândâcanu, renumit lingvist şi luptător, autorul istoricului eseu-manifest Veşmîntul fiinţei noastre, publicat de poetul martir Dumitru Matcovschi în aprilie 1988, care a jucat un rol crucial în declanşarea Mişcării de Renaştere Naţională din Moldova sovietizată, în lupta noastră […] detalii…

Leonida Lari la PRIMA Mare Adunare Naţională, 27 August 1989 (… şi poezia „Căderea imperiului”)

La 26 octombrie 1949, în satul Bursuceni, r-nul Sîngerei, fostul județ Bălți, în familia unor învățători se năștea Leonida Lari, viitoarea mare poetă și luptătoare pentru Libertatea Neamului, personalitate legendară în timpul vieții sale, supranumită pentru jertfirea de sine și pentru curajul ei admirabil Ioana d’Arc a Basarabiei. Înzestrată şi HARismatică poetă, traducătoare, publicistă, pictoriţă, […] detalii…

Nicolae Sulac – discurs la PRIMA Mare Adunare Naţională, 27 August 1989

Dragi prieteni, completăm rubrica Mişcarea 1988-1991 cu încă o arhivă a istoriei noastre recente. Să ne reamintim astăzi de celebrul interpret de muzică populară, Nicolae Sulac (09 sept. 1936 – 08 aprilie 2003), care, fiind un Artist cu adevărat al Poporului, a venit în inima Chişinăului să fie împreună cu Neamul său redeşteptat în lupta […] detalii…

26-08-1991// Discursul vicepremierului Constantin Oboroc la Moscova: Moldova alege Independenţa!

Încă o comoară găsită pe rafturile Istoriei recente… Prezentăm astăzi întregul discurs al omului politic onest şi cu dragoste de Neam, Constantin Oboroc, care era pe atunci prim-viceprim-ministru în Guvernul Valeriu Muravschi, devenind ulterior consilier al preşedintelui Mircea Snegur. Luare de cuvînt document susţinută în ultimul Parlament al URSS la 26 august 1991, în care […] detalii…

Mircea Druc – discurs la Marea Adunare Naţională din 27 August 1991 (Independența RM)

Mircea Druc: „…dacă mă întreabă cineva cine sunt, eu le spun: sunt basarabean prin naştere, bucovinean prin educaţie, transilvănean prin simţire, oltean prin agerime, aromân prin calvar, daco-latin prin biopsihic, român prin cetăţenie, etno-centrist prin ideologie si dac liber prin comportare.” După trei decenii… Flacăra TV vă invită să-l (re) ascultaţi pe Mircea Druc, primul […] detalii…

Grigore Vieru, Eugen Simion, Tudor Gheorghe despre poetul Nicolae Dabija (In Memoriam)

În amintirea poetului Nicolae Dabija, născut la 15 iulie 1948, plecat mult prea devreme dintre noi la 12 martie 2021, în circumstanțe învăluite de mister… Grigore Vieru:  „Un filozof antic clasifica profesiunile, în funcţie de importanţa lor socială, în felul următor: pe locul întîi situa preotul, pe locul doi – oşteanul, pe locul trei – învăţătorul, […] detalii…

Drum Lin la Hristos maestrului culorilor Andrei Mudrea, care a dedicat zeci de lucrări Sf. Treimi și sfinților din Scripturi

Regretatul artist plastic Andrei Mudrea a fost condus astăzi, 18 ianuarie 2022, pe ultimul său drum… Slujba de pomenire a avut loc la Catedrala „Sfânta Teodora de la Sihla”. Ceremonia funerară a continuat la Cimitirul Central din Chișinău, unde maestrul culorilor îşi va dormi somnul de veci alături de alte mari personalităţi ale Neamului. Tristeţe […] detalii…

Artistul Ion Ungureanu s-a reîntors ca fiu biruitor la vatra sa din Opaci, Căușeni…

Vatra satului Opaci, raionul Căuşeni, a devenit mai bogată, mai frumoasă şi mai plină de demnitate. Duminică, 19 septembrie 2021, aici au fost inaugurate două busturi, al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi al regretatului maestru Ion Ungureanu, originar din această localitate. Cel care le-a oferit consătenilor o adevărată sărbătoare de suflet, dar şi […] detalii…