DOC. 21 iulie 1992// Acordul Elţin – Snegur de încetare a focului pe Nistru, legalizarea ocupaţiei ruseşti


Convenţie cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat

din zona nistreană a Republicii Moldova

(21 iulie 1992)

Republica Moldova şi Federaţia Rusă,

năzuind spre încetarea totală şi cît mai grabnică a focului şi spre reglementarea conflictului armat din raioanele nistrene prin mijloace paşnice;

reafirmîndu-şi ataşamentul faţă de principiile Statutului ONU şi Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;

salutînd înţelegerea de principiu realizată la 3 iulie 1992 între Preşedintele Republicii Moldova şi Preşedintele Federa­ţiei Ruse, au convenit următoarele:

Articolul l

 1. Din momentul semnării Convenţiei, părţile în conflict îşi asumă angajamentul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru încetarea totală a focului, precum şi a oricăror acţiuni armate, una împotriva celeilalte.
 2. Odată cu încetarea focului, părţile în conflict procedează la retragerea unităţilor Forţelor lor armate şi a celorlalte for­maţiuni, a tehnicii de luptă şi armamentului, urmînd să încheie acest proces în decurs de şapte zile. Scopul unei asemenea dezangajări este crearea unei zone de securitate între părţile, în conflict. Coordonatele concrete ale zonei vor fi stabilite printr-un protocol special al părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.

Articolul 2

 1. În scopul asigurării controlului asupra realizării măsuri­lor prevăzute în articolul l, precum şi al asigurării regimului de securitate în zona menţionată, se instituie o Comisie de control unificată, formată din reprezentanţi ai celor trei părţi angajate în reglementare. Comisia foloseşte în activitatea sa grupuri de observatori militari create în concordanţă cu toate înţelegerile anterioare, inclusiv cvadripartite. Comisia de control procedează la îndeplinirea sarcinilor ce-i incumbă conform prezentei Convenţii, în termen de şapte zile din momentul semnării Convenţiei.
 2. Fiecare din părţile angajate în activitatea Comisiei îşi numeşte reprezentanţii în componenţa acesteia. Locul de re­şedinţă al Comisiei de control este oraşul Bender.
 3. În scopul realizării măsurilor sus-menţionate, Comisiei de control i se afectează contingente militare create pe bază de voluntariat şi reprezentînd părţile angajate în îndeplinirea prezentei convenţii. Amplasarea acestor contingente şi folosi­rea lor pentru asigurarea regimului de încetare a focului şi a Securităţii în zona de conflict se înfăptuiesc în conformitate cu deciziile Comisiei de control, pe baza de consens. Componenţa numerică, statutul, condiţiile de introducere în zona de conflict şi de retragere a contingentelor militare se stabilesc printr-un protocol separat.
 4. în cazul nerespectării condiţiilor prezentei Convenţii, Co­misia de control cercetează împrejurările în care s-au produs încălcările şi ia de urgenţă măsurile cuvenite pentru restabilirea păcii şi ordinii de drept, precum şi pentru neadmiterea unor asemenea încălcări pe viitor.
 5. Activitatea Comisiei de control şi a Forţelor afectate aces­teia este finanţată de toate părţile, pe bază de cote.

Articolul 3

Harata Moldova-cu zona separatista Transnistria alb-negruOraşul Bender, ca loc de reşedinţă a Comisiei de control — şi avîndu-se în vedere complexitatea deosebită a situaţiei – este declarat zonă cu regim sporit de securitate, care se asigură de către contingentele militare ale părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.

Comisia de control asigură menţinerea ordinii de drept în or. Bender în interacţiune cu subunităţile de poliţie şi de mili­ţie, acestea avînd efective limitate.

Activitatea economico-administrativă este asigurată în Ben­der de către organele existente de autoadministrare din oraş, iar în caz de necesitate – împreună cu Comisia de control.

Articolul 4

Unităţile Armatei a 14-a a Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse, dislocate în Republica Moldova, vor respecta cu stricteţe neutralitatea. Cele două părţi în conflict îşi asumă obligaţia de a respecta neutralitatea şi de a se abţine de la orice acţiuni ilicite faţă de patrimoniul militar, faţă de militarii acestei ar­mate şi membrii familiilor lor.

Problemele privind statutul armatei, procedura şi termenele retragerii ei pe etape vor fi soluţionate în cadrul tratativelor dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova.

Articolul 5

 1. Părţile în conflict consideră inadmisibilă aplicarea ori­căror sancţiuni sau blocade, în acest context, vor fi înlăturate imediat orice obstacole din calea circulaţiei mărfurilor, servi­ciilor şi oamenilor, vor fi luate măsurile cuvenite în vederea anulării stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova.
 2. Părţile în conflict vor proceda imediat la negocieri în ve­derea reglementării problemelor legate de revenirea refugiaţi­lor la locurile de baştină, acordarea de ajutor populaţiei din raioanele care au avut de suferit şi refacerea obiectivelor economice şi a caselor de locuit. Federaţia Rusă va acorda spri­jinul necesar în acest sens.
 3. Părţile în conflict vor întreprinde toate măsurile pentru accesul neîngrădit al ajutoarelor umanitare internaţionale în zona de reglementare.

Articolul 6

Pentru difuzarea informaţiei obiective despre situaţia din zona de reglementare, părţile creează pe lingă Comisia de control un centru de presă comun.

Articolul 7

Părţile pornesc de la premisa că măsurile prevăzute în pre­zenta Convenţie constituie o importantă parte componentă a procesului de reglementare a conflictului prin mijloace paşni­ce, politice.

Articolul 8

Prezenta Convenţie intră în vigoare din momentul semnării.

Acţiunea prezentei Convenţii este suspendată prin acordul comun al părţilor sau în cazul în care una din părţile contrac­tante o denunţă, fapt care implică încetarea activităţii Comisiei de control şi a contingentelor militare afectate acesteia.

 

Perfectat la Moscova în data de 21 iulie 1992.

 

Pentru Republica Moldova                                         MIRCEA SNEGUR

Pentru Federaţia Rusă                                                      BORIS ELŢIN

 

Mircea_Snegur_Boris_Eltin-semnarea Acordului din 21 iulie 1992

 

 

Notă Flacăra TV:

Acest act a fost semnat la Moscova, la aceeaşi întîlnire, şi de Igor Smirnov, teroristul nr. 1 de la Tiraspol, cetăţan al Rusiei, autoproclamat „preşedinte al republicii moldoveneşti nistrene” (Transnistria).

 

 

 

Apoi, cei trei tovarăşi au ciocnit într-o veselie pahare cu şampanie pentru piatra de moară ce-au legat-o de gîtul moldovenilor…  

 

 

 

Flacăra TV & Film recomandă şi:   

Filmul „Masacrul inocenților sau Cronica unui război uitat” de Victor Bucătaru (războiul Rusiei contra Moldovei, 1992)

09-12-1993, Tiraspol – Ilie Ilaşcu condamnat la moarte, iar camarazii săi la ani grei de puşcărie

Aurica Basarabeanca – „În bătaia vîntului…” (cîntec despre războiul de la Nistru, 1992)

 

Adrian Păunescu: Scrisoare către Mircea Snegur (după ce „a coborît din căruţa Neamului”)

 

Generalul Ion Costaş: Acordul semnat de Snegur, Elţin şi Smirnov este o tragedie pentru Moldova

Gen. Ion Costaş îl critică pe Mircea Snegur că a dispus eliberarea lui Smirnov şi a dat armatei ruse statut „pacifictor”

 

Mircea Druc despre războiul Rusiei contra Moldovei şi „scurtcircuitul” în comunicarea sa din anii ‘90 cu Bucureştiul

Mircea Druc despre Unire, integrare-n UE, interdicţia din Ucraina, alegerile din R. Moldova: Dacă pierdeţi Chişinăul…

Paul Stan: Ucraina – probleme româneşti (cazul Mircea Druc ş.a. – „Pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti!”)

 

Profesorul Ion Iovcev: „În Transnistria are loc un genocid față de populația băștinașă…”

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu: „Mi-e teamă că omuleții verzi sunt deja în Transnistria…”

 

 

Sursa material: traducere în română de dr. Vitlia Pavlicenco, fost deputat în Parlamentul R. Moldova

Sursa foto: Vatra Stră-Română Platzforma.md

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Comentariu (1)

 1. Klaus
  22 iul.. 2023, 09:07 · Răspunde

  Este un portal de 11 ani despre care cam puțină lume ăl cunosc. Personal am știut despre el, dar nu am avut TIMP și POSIBILITATE de a-l consulta. Ar fi bine ca periodic ziarele patriotice să facă refeerire la această ssursă a Tazaurului național, cum a procedar portalul NEWS.YAM.MD de ziua lui Adrian Păunescu

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter