Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președintelui României


Comunitatea românească din Ucraina s-a adresat într-o Scrisoare deschisă Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, să intervină de urgență în situația creată în jurul școlilor cu limba română de predare, care ar putea fi lichidate în urma adoptării noii Legi a Educației de către Parlamentul de la Kiev. În apel, românii din Ucraina solicită domnului Iohannis să intervină pe lângă autoritățile ucrainene pentru ca acestea „să-și respecte angajamentele interne și internaționale privind dreptul minorităților naționale la învățământ în limba maternă, respectiv să-și respecte angajamentele stabilite prin tratatul de bază încheiat între Ucraina și România față de comunitatea românească”.

Publicăm integral acest document al românilor din Ucraina:

 

PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

Domnului KLAUS WERNER IOHANNIS

 

Excelența Voastră,

Comunitatea românească din Ucraina Vă informează că, pe data de 5 septembrie 2017, Rada Supremă a Ucrainei de la Kiev a adoptat o nouă lege a învățământului, prin care, potrivit art. 7, sistemul de învățământ al tuturor minorităților naționale (inclusiv al românilor) se va desfășura (progresiv) doar în limba de stat (ucraineană). Ceea ce nu s-a întâmplat în toată perioada regimului totalitar sovietic, se întâmplă într-o Ucraină democratică, cu aspirații europene, susținută în modul cel mai activ și de România.

Prin urmare, după posibila promulgare a legii de către Președintele Petro Poroșenko, toate școlile care au mai rămas cu limba română de predare vor fi lichidate. Astfel, se va încălca flagrant dreptul nostru  de a învăța în limba maternă, drept consfințit prin Constituție (art.53) și legile țării, inclusiv art. 3 din Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina, art.6 din Legea privind Minoritățile Naționale etc.

De asemenea,  noua lege vine în contradicție cu nenumăratele angajamente internaționale pe care și le-a asumat Ucraina, și anume Convenția-cadru pentru protecția Minorităților Naționale și Carta Europeană pentru limbile regionale și minoritare.

Potrivit art. 13, alin.5 din Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între Ucraina și România, cu referire expresă la minoritățile ucraineană și română din cele două țări, s-a statuat că „Părțile contractante reafirmă că persoanele sus-menționate au dreptul să fie instruite în limba lor maternă, într-un număr necesar de  școli și instituții de stat  pentru învățământ și specializare, situate  ținând seama de răspândirea geografică a minorităților respective”.

Prin adoptarea legii în cauză angajamentele statului ucrainean privind protecția minorității românești din tratatul politic de bază român-ucrainean devin desuete. Lichidarea școlilor românești înseamnă totodată și lichidarea limbii și identității române din Ucraina (atâta cât a mai rămas de la URSS).

Domnule Președinte,

Comunitatea românească Vă roagă să interveniți de urgență în situația creată și să solicitați părții ucrainene să-și respecte angajamentele interne și internaționale privind dreptul minorităților naționale la învățământ în limba maternă, respectiv să-și respecte angajamentele stabilite prin tratatul de bază încheiat între Ucraina și România față de comunitatea românească.

Vă rugăm să solicitați Președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, retrimiterea în Rada Supremă a legii adoptate, pentru modificarea art.7, în sensul aducerii acestuia în concordanță cu prevederile constituționale și angajamentele internaționale.

 

Cu cele mai alese sentimente de înaltă apreciere:

Alexandrina CERNOV,  membru de onoare al Academiei Române

Vasile TĂRÂȚEANU, membru de onoare al Academiei Române, Președinte al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți

Aurica BOJESCU, Secretar responsabil al Asociației interregionale „Comunitatea românească din Ucraina”

Vasile BÂCU, Președintele Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”

Ilie T. ZEGREA, Președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți

Mircea LUTIC, Membru al Uniunii Scriitorilor, laureat al Premiului „Mihai Eminescu” al Academiei Române

Nicolae TOMA, președintele Societății Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți

Iurie LEVCIC, Președintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești, Cernăuți

Vitalie ZÂGREA, Președintele Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți

Marin GHERMAN, Președintele Centrului Media BucPress

Mircea PILAT, Președintele Asociației Științifico – Pedagogice „Aron Pumnul” din Ucraina

Octavian BIVOLARU, Președintele Societății „Golgota” a Românilor din Ucraina

Vladimir ACATRINI, Președintele Societății bibliotecarilor din Bucovina

Ana-Cristina TĂRÂȚEANU, Secretar responsabil al Fundației Culturale de Binefacere „Casa Limbii Române”

Ion BROASCĂ, Președintele Societății Regionale Medicale „Isidor Bodea”

Maria ANDRIEȘ, redactor-șef adjunct al ziarului „Zorile Bucovinei” al românilor din Ucraina

 

P.S. Același memoriu a fost adresat și Prim – Ministrului României, Excelenței Sale, Mihai Tudose

 

Cernauti Doc 1 Scrisoarea romanilor catre Presedintele Romaniei

 

Cernauti Doc 2 Scrisoarea romanilor catre Presedintele Romaniei

Cernauti Doc 3 Scrisoarea romanilor catre Presedintele Romaniei

Anexă

Traducere din ucraineană

Legea învățământului

Art.7. Limba de învățământ

Procesul de învățământ se desfășoară în limba de stat. Statul garantează fiecărui cetățean al Ucrainei dreptul la obținerea învățământului la toate nivelurile (preșcolar, mediu general, profesional (tehnico-profesional), de specialitate, preuniversitar și universitar), precum și a învățământului extrașcolar și postuniversitar în instituțiile de stat și comunitare.

Persoanelor care aparțin minorităților naționale din Ucraina li se asigură dreptul la învățământ în instituțiile comunitare pentru obținerea învățământului primar în limba minorității naționale respective, în paralel cu limba de stat. Acest drept se realizează prin deschidera unor clase (grupe) cu limba de predare a minorității respective, înființate conform legislației în vigoare, care însă nu se va extinde asupra claselor (grupelor) cu predarea în limba ucraineană.

Persoanelor care aparțin popoarelor băștinașe din Ucraina li se garantează dreptul de a învăța în instituțiile preșcolare și de mediu generale comunitare, în paralel cu limba de stat, în limba poporului băștinaș. Acest drept se realizează prin înființarea unor clase (grupe) cu limba de predare a respectivului poporului băștinaș din Ucraina în paralel cu limba de stat, înființate conform legislației în vigoare și nu se extinde asupra claselor (grupelor) cu limba ucraineană de predare.

Persoanelor care aparțin popoarelor băștinașe, minorităților naționale din Ucraina li se garantează dreptul la învățarea limbii poporului băștinaș sau a minorității naționale respective în școlile de cultură generală comunitare sau în cadrul asociațiilor culturale naționale.

Surdomuților li se asigură dreptul la învățarea limbii gesturilor, precum și la învățarea limbii ucrainene prin gesturi.

Instituțiile de învățământ asigură studierea obligatorie a limbii de stat, inclusiv în instituțiile profesionale (tehnico-profesionale), de specialitate și în cele de învățământ superior, care ar permite desfășurarea activității profesionale în meseria aleasă folosind limba de stat.

Persoanelor care aparțin popoarelor băștinașe, minorităților naționale, străinilor  și apatrizilor li se creează condițiile necesare pentru studierea limbii de stat.

Statul susține studierea limbilor de circulație internațională, în special a limbii engleze, în instituțiile de învățământ de stat și comunitare.

În instituțiile de învățământ, conform programei școlare, pot fi predate una sau mai multe discipline în două sau mai multe limbi – în limba de stat, limba engleză, alte limbi oficiale al Uniunii Europene.

La dorința celor celor care învață în instituțiile de învățământ profesional și superior se vor asigura condițiile necesare pentru studierea de către aceștea a limbii poporului băștinaș, a minorității naționale ca disciplină aparte.

Statul susține înființarea și funcționarea instituțiilor de învățământ în afara țării, cu limba de predare ucraineană sau pentru predarea limbii ucrainene.

Specificul folosirii limbilor la diferite niveluri de învățământ se va stabili în legi speciale.

 

 

Flacăra TV & Film recomandă şi:

S.O.S.! Rada Ucrainei a adoptat legea care va lichida toate școlile românilor și ale altor minorități etnice

Kiev: Deputatul Grigore Timiș, în apărarea drepturilor românilor din Ucraina

DESPRE AGONIA LIMBII ROMÂNE

Guvernatorul Transcarpatiei: “Noua Lege ucraineană a educației contravine Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare”

 

Premierul român Mihai Tudose, reacție tranșantă în problema „legii educației” din Ucraina: „ministerele cu atribuţii să se ocupe cu prioritate de situaţia românilor din Ucraina!”

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a cerut reexaminarea Legii Învățământului din Ucraina

Parlamentari de la București, indignați de mutarea Ucrainei cu privire la școlile românești

Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina – Scrisoare Deschisă către Ambasada Ucrainei la București

 

Vlad Cubreacov: STATUTUL, ROLUL ȘI FUNCȚIILE LIMBII ROMÂNE ÎN UCRAINA. LEGISLAȚIE ȘI PRACTICI

 

 

Sursa material: Radio Cernăuţi

Sursa foto: Pastila de Istorie

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Comentarii (11)

 1. […] Noua lege adoptată de Rada Supremă de la Kiev, care a trezit revolta în lanț a minorităților entice din Ucraina, dar și a Ministerelor de Externe ale României și Ungariei, prevede trecerea sistemului de învățământ exclusiv în limba ucraineană, cu lichidarea școlilor românești și ale celorlalte minorități entice, ceea ce contravine nu numai drepturilor fundamentale ale omului, dar și Constituției Ucrainei. […]

 2. […] Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președinte… […]

 3. […] din Ucraina s-au adresat într-o scrisoare deschisă la finele săptămânii trecute și Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, să intervină […]

 4. […] asociativ românesc şi a cadrelor didactice de limbă română din toată Ucraina, inclusiv Scrisorii adresate Excelenţei Voastre la 05.09.2017, rugându-vă să solicitați Președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, retrimiterea […]

 5. […] Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președinte… […]

 6. […] Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președinte… […]

 7. […] Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președinte… […]

 8. […] Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președinte… […]

 9. […] Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președinte… […]

 10. […] Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președinte… […]

 11. […] Jos mâinile de pe şcolile românilor din Ucraina! Scrisoare deschisă de la Cernăuţi Președinte… […]

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter