S.O.S.! Frații noștri din Ucraina cer ajutorul românilor de pretutindeni întru salvarea școlilor românești


Comunitatea românească din Ucraina a adresat o Scrisoare Deschisă cetățenilor României și tuturor românilor de pretutindeni, solicitând ajutor în situația creată în jurul școlilor cu limba română de predare. „Facem acest apel la adeziunea dumneavoastră într-un moment de mare cumpănă pentru comunitatea noastră din Ucraina, deoarece ne este pusă sub semnul neantului însăşi existenţa în leagănul limbii materne” – se spune în apelul citat de Agenția BucPress.

Vă implorăm: nu ne lăsaţi singuri în faţa pericolului letal de a ne pierde limba, iar odată cu ea şi fiinţa etnică. Cernăuţiul l-a dat literaturii naţionale şi celei  universale pe Mihai Eminescu, a fost leagănul multor  personalităţi marcante ale culturii  noastre  şi  ar fi un dezastru de neconceput şi de neiertat să se întâmple ceea ce  şi-au pus în gând nişte oameni fără Dumnezeu, terorişti ai istoriei” – susțin autorii scrisorii deschise, pe care o publicăm integral:

 

SCRISOARE  DESCHISĂ

către cetăţenii  României şi consângenii noştri din întreaga lume

 

DRAGI FRAŢI ŞI SURORI!

Facem acest apel la adeziunea  dumneavoastră într-un moment de mare cumpănă pentru  comunitatea  noastră  din Ucraina, deoarece ne este pusă sub semnul neantului însăşi  existenţa în leagănul limbii materne. După cum deja aţi luat aminte, la 5 septembrie 2017, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o nouă Lege a Învăţământului, promulgată de preşedinte la 25 septembrie. Ea prevede, printre altele, excluziunea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, prin coerciţie şi în  limba  noastră natală,  română. Potrivit acestei legi, începând cu anul de învăţământ 2018, limba maternă a elevilor noştri va fi admisă doar  în ciclul primar. În clasele a 5-a – a 9-a  toate materiile vor fi predate în limba ucraineană, cu excepţia limbii şi literaturii române ca  obiect de studiu aparte, iar  în clasele a 10 – a 12 învăţământul  se va  efectua  doar în limba ucraineană. În consecinţă, copiii noştri vor intra în şcoală români şi vor ieşi din ea … ucraineni.

În decursul secolelor strămoşii noştri  din acest colţ de Ţară Ştefană s-au aflat  sub diverse regimuri  de ocupaţie, însă nimeni dintre intruşi nu s-a atins de limba în care vorbea  populaţia băştinaşă. După raptul nordului Bucovinei şi al Ţinutului Herţei,  buneii şi părinţii noştri au fost duşi în Siberia şi Kazahstan,  pământul şi agoniseala de-o viaţă  le-au fost confiscate, însă de limba fiinţei noastre nu  ne-a privat nimeni. Stalin şi Beria ne-au îmbrăcat graiul într-o haină insolită, însă vorbeam şi studiam cu toţii la şcoală în limba maternă, deşi în rufă străină. Abia acum, la începutul celui de al treilea mileniu, după ce Ucraina a  obţinut  independenţa şi a declarat că va urma calea democraţiei autentice, abia acum  limba noastră a devenit o povară şi o piedică pentru conducătorii  ei,  care promovează faţă de minorităţi o politică de adevărat etnocid spiritual, inclusiv lingvistic. Nu credem că există păcat mai mare decât acela de a interzice cuiva să vorbească liber şi să înveţe la şcoală  în limba maternă, în limba pe care i-a dat-o Bunul Dumnezeu. Din nenorocire, acest lucru nu este conştientizat doar de ultrapatrioţii ucraineni care, în loc să-şi vadă de problemele lor spirituale, vin cu interdicţii şi scuipă în izvorul cristalin al altor limbi materne. Astfel, procesul de deznaţionalizare a românilor din Ucraina, declanşat  cu 10-15 ani în urmă, când în programa şcolară a fost redus numărul de ore la limba şi literatura română prin  introducerea cursului integrat de literatură română şi universală, a intrat acum în faza finală – punerea totală la index a limbii române în procesul de învăţământ. Nu cunoaştem vreo ţară în lume care să interzică unei etnii băştinaşe libertatea de a învăţa în limba maternă. Or, toată lumea ştie  că oraşul Cernăuţi a fost atestat pentru prima oară într-un privilegiu al Domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun şi că prima şcoală din oraş,  care a început să funcţioneze cu mai bine de 200 de ani în urmă, a fost cu predarea în limba română.

Cinismul conducătorilor Ucrainei depăşeşte orice limită  atunci când ei încearcă să demonstreze lumii întregi că, încălcând Constituţia, au procedat în felul acesta din grija părintească ce ne-o poartă.  Adică, printr-un abuz de putere, ne lipsesc de posibilitatea de a învăţa la şcoală în limba maternă, ne obturează orizonturile civilizaţiei, mijloacele fireşti pentru…a ne asigura un viitor fericit în Ucraina. Chipurile, trebuie să însuşim la perfecţie limba ucraineană ca să ne integrăm mai temeinic în societate. De fapt e vorba de transformarea ţării într-un spaţiu coercitiv, de o asimilare  făţişă, brutală a tuturor etniilor minoritare din Ucraina, şi în primul rând  a noastră, a românilor, pentru a nu recunoaşte că  suntem băştinaşi  dezmoşteniţi pe aceste meleaguri şi s-ar  cuveni să ne bucurăm de toate drepturile  aposteriori.

Dragii noştri fraţi şi surori! Ne-am adresat deja Preşedintelui Ucrainei şi Preşedintelui României, unor instanţe  internaţionale, iar acum  vă cerem  dumneavoastră sprijinul efectiv în demersul nostru  pentru prezervarea  limbii materne şi  a spiritualităţii  româneşti. Vă implorăm: nu ne lăsaţi singuri în faţa pericolului letal de a ne pierde limba, iar odată cu ea şi fiinţa etnică. Cernăuţiul l-a dat literaturii naţionale şi celei  universale  pe Mihai Eminescu, a fost leagănul multor  personalităţi marcante ale culturii  noastre  şi  ar fi un dezastru de neconceput şi de neiertat să se întâmple cea ce şi-au pus în gând nişte oameni fără Dumnezeu, terorişti ai istoriei.

Sperăm că vom fi auziţi, înţeleşi şi sprijiniţi în lupta noastră vitală pentru limba maternă şi păstrarea identităţii naţionale.

 

Cernăuţi, 17  octombrie  2017

Alexandrina CERNOV,

redactor şef al revistei „Glasul Bucovinei”,

membru de onoare al Academiei Române, 

Vasile TĂRÂŢEANU,

preşedintele  Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

din Cernăuţi, membru de onoare al Academiei Române,

Mircea LUTIC,

scriitor, laureat al Premiului literar „Mihai Eminescu” al Academiei Române;

Ilie T. ZEGREA,

preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi;

Vasile BÂCU,

preşedintele Societăţii pentru Cultura Românească

„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi;

Mircea PILAT,

preşedintele Asociaţiei Ştiinţifico-pedagogice „Aron Pumnul” din regiunea Cernăuţi;

Iurie LEVCIC,

preşedintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea

şi Promovarea  Culturii Tradiţionale Româneşti.

Vitalie ZÂGREA,

președintele Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți

Marin GHERMAN, 

președintele Centrului Media BucPress

 

Cernauti proteste contra Lege Educatie 3-foto Nicolae Hauca-17 oct 2017

 

BucPress reamintește că, la 17 octombrie 2017, românii din regiunea Cernăuți au organizat un protest în fața Administrației Regionale de Stat împotriva Legii Educației, care reduce prin art. 7 dreptul minorităților naționale de a studia în limba maternă.

Organizatorii acestui protest: reprezentanți ai societăților pentru cultura română din regiunea Cernăuți, părinți ai elevilor, preoți și profesori, scriitori, reprezentanți ai intelectualității au adresat un Memoriu guvernatorului regiunii Cernăuți, Oleksandr Fișciuk, solicitându-i să ceară Președintelui țării sesizarea Curții Constituționale pentru a examina corespunderea art. 7 al legii cu normele constituționale; să ceară întregii conduceri a statului abrogarea de urgență a Legea Educației, care prin art. 7 reduce dreptul constituțional al etnicilor românilor de a studia în limba maternă.

„Școlile cu limba română de predare există în Bucovina de sute de ani și niciun regim politic, nicio formațiune statală, care a administrat acest ținut în trecut nu au îndrăznit să priveze comunitatea românească, care este una autohtonă, de a studia toate materiile în limba maternă” – se spune în Memoriul, citat de corespondentul Radio Cernăuți.

 

Ocrotiți limba mamei! Doamne, ocrotește-i pe români!

 

 

 

Flacăra TV & Film recomandă şi:

Ultimele ştiri / evenimente

Bucovina deșteptată! Apelul românilor participanți la proteste către conducerea regiunii Cernăuți

Cum a fost „atacat” ministrul ucrainean al Educaţiei de românii din Cernăuţi cu întrebări incomode (VIDEO)

Cenzuri inexplicabile în școlile cu limba română de predare din regiunea Cernăuți

Protestele românilor de la Cernăuţi reflectate de Televiziunea Naţională a R. Moldova

 

Poroșenko i-a telefonat lui Iohannis… Iohannis i-a spus tot ce crede despre Legea (ne)Educației lui!

Protestele românilor de la Cernăuți s-au desfășurat pașnic, chiar dacă ultranaționaliștii le-au ocupat tribuna

DOC. Cernăuţi// Memoriul românilor adresat Comisiei de la Veneţia contra Legii xenofobe a Educaţiei

Rezoluția APCE privind noua Lege a Educației din Ucraina (text)

Ucraina – erorile se plătesc (scump) – cugetări pe marginea rezoluției APCE privind Legea Educației

Strasbourg: “Minoritățile vor învăța limba ucraineană și chiar o vor îndrăgi atât timp cât educația în limba lor maternă nu va fi interzisă prin lege…” – Korodi Attila

O delegație de parlamentari români au discutat cu omologii lor de la Kiev despre noua Lege a Educației

 „Ghetoul lingvistic” poate fi un subiect delicat al pretenţiilor teritoriale” – ministrul ucrainean al educaţiei

Poroșenko, discurs la APCE: calitatea educației determină viitorul și securitatea națiunii, de aceea această zonă trebuie să fie reformată

 

ISTORIC (cronica dramei în link-uri)

„Dragoş Vodă” din Cernăuţi a refuzat titlul „Cor Popular din Ucraina”, protestând față de Legea xenofobă a Educației

S.O.S.! Rada Ucrainei a adoptat legea care va lichida toate școlile românilor și ale altor minorități etnice

 

 

Sursa material: Radio Cernăuți

Sursa foto: Vasile Rauț / Neamul Românesc și Nicolae Hauca / EuroMedia Bucovina

Sursa video: Vasile Rauț / Neamul Românesc

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Comentarii (4)

  1. […] S.O.S.! Frații noștri din Ucraina cer ajutorul românilor de pretutindeni întru salvarea școlilo… […]

  2. […] S.O.S.! Frații noștri din Ucraina cer ajutorul românilor de pretutindeni întru salvarea școlilo… […]

  3. […] Veneția critică Legea Educației Ucrainei și recomandă „modificarea obligatorie a art. 7” S.O.S.! Frații noștri din Ucraina cer ajutorul românilor de pretutindeni întru salvarea școlilo… Protestele românilor de la Cernăuți s-au desfășurat pașnic, chiar dacă ultranaționaliștii […]

  4. […] S.O.S.! Frații noștri din Ucraina cer ajutorul românilor de pretutindeni întru salvarea școlilo… […]

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter