Două telegrame ale AȘM, care i-au prelungit viața lui Adrian Păunescu și l-au readus la Chișinău, ultima oară


La 20 iulie 1943, în satul Copăceni, plasa Sîngerei, jud. Bălți din Basarabia, s-a născut Adrian Păunescu, poet de referință al literaturii române din toate timpurile, mare la propriu și la figurat, care a bătut recorduri în plan Național și Universal atît în domeniul literaturii, cît și în calitatea sa de fondator și însuflețitor al legendarului Cenaclu Flacăra (1973-1985), fenomen literar-artistic de masă, unic în Europa, care a schimbat mentalitatea românilor, a tinerilor în mod special, pregătindu-i pentru victoria crucială din 1989 – căderea comunismului.

Studioul Flacăra TV & Film Chișinău, care își are titulatura inspirată anume de Cenaclul lui Adrian Păunescu, îl cinstește astăzi pe vulcanicul poet, actor, orator, om politic, prin publicarea a două telegrame ale Acad. Gheorghe Duca, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, expediate CONSĂTEANului său, Adrian Păunescu în 20 și 28 iulie 2010.

De la aceste telegrame neașteptate și tămăduitoare pentru dăruitul poet s-au început multe fapte concrete, toate inițiate de Acad. Gheorghe Duca:

acordarea titlului de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, venirea la Chișinău de Ziua Limbii Române (30 august 2010), cu două luni înainte de plecarea la Hristos (5 noiembrie 2010), ulterior, cîștigarea luptei pentru aducerea și inaugurarea, în 2011, a bustului său pe Aleea Clasicilor din Chișinău (subiect dureros la care voi reveni cu documente din cadrul Guvernului…), editarea în R. Moldova a primei cărți de versuri ale poetului Maluri de Prut (Editura Ştiinţa, Chişinău, 2013, pag. 99.), slujba de pomenire în toate Bisericile și Mănăstirile din R. Moldova, coordonată de Mitropolitul Vladimir la ora 5 dimineața din ziua funeraliilor ș. a., inclusiv legate de casa părintească a poetului, cea din Copăcenii Basarabiei, despre care încă nu a sosit timpul să scriu…

Însuși Adrian Păunescu, care, în 2010, era bătut din toate părțile, încolțit, calomniat, batjocorit la toate televiziunile de la București, declara presei române că telegramele de susținere și apreciere de la Chișinău, vestea primirii în Academia Moldovei l-au reînviat, i-au dat noi puteri să reziste, să scrie, să continue Cauza Națională onestă a lui Mihai Eminescu, lîngă care a și fost înmormîntat, ca răsplată de la Tatăl nostru!

 

În iulie 2010, la Chișinău nu se știa că Adrian Păunescu este atît de bolnav, încît nu are voie să plece din București… Și totuși, IUBIREA de frații săi sinceri l-a determinat să pornească la drum lung, spre Basarabia, poate și cu gîndul că s-ar putea să moară acolo unde s-a născut… La fiecare cîțiva kilometri primea injecții… Numai unul Dumnezeu putea să-i dea asemenea puteri supraomenești…

Priviți chipu-i luminos, fericit din fotografii! Avem în față o ilustrare a Adevărului biblic, că IUBIREA de frate, de aproapele, de oameni face minuni, iar el și-a iubit nețărmurit Națiunea, pe noi îndeosebi și cinste basarabenilor noștri Grigore Vieru, Ion și Doina Aldea TeodoroviciLeonida Lari, Dumitru Matcovschi, Nicolae DabijaIlie Ilașcu, Nicolae Mătcaș ș.a., care nu l-au trădat, ofensat niciodată pe Adrian Păunescu, ca să facă plăcerea altora mai la modă, mai cu pîinea și cuțitul pe la București! Omenia, cumsecădenia acestor personalități emblematice spune mult și multe…

Să nu uităm că ne-a iubit, ne-a ajutat și să-l cinstim / pomenim mereu între cei Drepți, Adrian Păunescu a greșit mult pentru că a iubit mult…

 

Lumină Lină sufletului înFLACARAtului poet   

 

Adrian Paunescu saluta Basarabia-triumfator-ASM-foto Vladimir Kolos-30aug2010-800px

Adrian Păunescu la Academia de Științe a Moldovei, 30 august 2010, ultima vizită…

 

Telegrama nr. 1, din 20 iulie 2010, de ziua nașterii poetului Adrian Păunescu

 

Dragă prietene Adrian PĂUNESCU,

cu ocazia zilei de naştere primiţi în dar florile recunoştinţei noastre, ale basarabenilor printre care v-aţi născut şi pentru libertatea cărora aţi pledat cu dăruire de sine, alături de marele nostru poet şi om al cetăţii Grigore Vieru, de care ne este sfâşietor de dor…

Vă dorim tot binele din lume, sănătate de haiduc şi elan tineresc în confruntarea cu Timpul, clipe fericite de la cei dragi şi confort sufletesc, putere de creaţie şi multe bucurii editoriale, forţă de rezistenţă şi realizări politico-diplomatice în interesul Naţiuni întregi. Să vă ştim mereu cavaler visător, îndrăgostit de poezia vieţii, de frumuseţile acestei lumi, să rămâneţi, în acelaşi timp, un luptător temerar pentru cauza naţională a tuturor românilor, un purtător de FLACĂRĂ a culturii şi credinţei strămoşeşti într-o lume tot mai adâncită în bezna materialistă.

Dragă consătene de pe vatra Copăcenilor, vă admir talentul scriitoricesc şi oratoric, precum şi vocea distinctă cu care v-a înzestrat bunul Dumnezeu pentru a deştepta şi lumina conaţionalii. Vă doresc mult succes şi în calitatea dvs de animator al săptămânalului naţional „Totuşi iubirea”, de Preşedinte al Fundaţiei „Iubirea”, de Preşedinte al Fundaţiei „Constantin”. Să rămâneţi mereu UN OM LIBER, care a ales pentru toată viaţa să-şi cucerească admiratorii şi să-şi dezarmeze oponenţii cu sloganul creştinesc ŞI TOTUŞI IUBIREA!

Maestre, să ne trăiţi la mulţi ani fericiţi!

 

Vă îmbrăţişez frăţeşte,

acad. Gheorghe DUCA,

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

Chişinău, 20 iulie  2010

 

Adrian_Paunescu_fiica sa si Gheorghe_Duca_ASM-Chisinau_30august2010-foto Vladimir Kolos-800px

Chișinău, 30 august 2010, ședința solemnă a AȘM dedicată Zilei Limbii Române, Adrian Păunescu a primit însemnele de Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM). În imagine: Ana Maria, fiica poetului, Adrian Păunescu și Acad. Gheorghe Duca, Președintele AȘM

 

Telegrama nr. 2, din 28 iulie 2010, Adrian Păunescu – membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei

 

Mult stimate Domnule Adrian PĂUNESCU,

Vă comunic cu o deosebită satisfacţie că în şedinţa de astăzi, 28 iulie 2010, a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a fost acceptată cu unanimitate de voturi decizia Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei de a Vă alege în calitate de Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe de la Chişinău.

Adunarea Generală a membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei urmează să examineze această Hotărâre a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică în cadrul şedinţei solemne din 30 august 2010, consacrată Zilei Naţionale Limba noastră cea română – 31 august.

Prezentul mesaj constituie de fapt o invitaţie pentru Dvs de a veni la Chişinău pentru a participa la această şedinţă solemnă a elitei intelectuale din Republica Moldova, în cadrul căreia Vă vom înmâna cu drag însemnele de Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, titlu care se acordă distinselor personalităţi ale Neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului, precum şi marilor savanţi ai lumii care îşi aduc contribuţia la integrarea culturii şi ştiinţei Naţionale în circuitul internaţional al valorilor.

Potrivit tradiţiei pe care am instituit-o în anul 2004, privind sărbătorirea la AŞM a Zilei Naţionale Limba noastră cea română într-o şedinţă absolut specială, personalităţile din domeniul filologiei, literaturii, culturii care se învrednicesc de titlurile de Membru de Onoare şi de Doctor Honoris Causa ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt invitate să ţină un discurs în faţa Adunării Generale. Această alocuţiune este concepută ca o pledoarie pentru  dăinuirea frumuseţii şi măreţiei Limbii Române, autorii analizând, totodată, şi problemele cotidiene cu care ne confruntăm, mai cu seamă în Republica Moldova, în procesul de studiere, promovare şi valorificare a Limbii Române literare sau exemplare, precum o numea marele nostru basarabean Eugeniu Coşeriu, cel mai apreciat lingvist în plan mondial.

De-a lungul acestor ani, asemenea discursuri de zile mari, devenite între timp adevărate testamente spirituale pentru urmaşi, au fost susţinute de renumiţii lingvişti basarabeni Nicolae CORLĂTEANU (2004), Silviu BEREJAN (2005), Anatol CIOBANU (2006), Vasile PAVEL (2008), de admirabilul nostru poet Grigore VIERU (Limba Română, oastea noastră naţională – 2007), iar în anul 2009 de marele regizor, actor, Ion UNGUREANU, fost ministru al Culturii şi Cultelor.

Având în vedere faptul că în curând se vor împlini 200 de ani dramatici de când Basarabia a rămas orfană, ruptă fiind din trupul Moldovei lui Ştefan cel Mare, îmi permit să Vă rog, maestre, să abordaţi acest important subiect sub genericul convenţional „Limba Română – cetatea de rezistenţă (sau necucerită) a Basarabiei”. Pentru noi, cei din actuala Republică Moldova, Limba Română este o valoare sacră, anume ea a fost arma noastră salvatoare, anume graţie acestei minuni dumnezeieşti – Limba Română – am rezistat în faţa vitregiilor istorice şi am supravieţuit ca Neam. Străinii ne-au luat aproape tot, inclusiv alfabetul, dar nu ne-au putut lua cel mai de preţ lucru – Limba Română, adică sufletul Neamului din care ne tragem. Anume din aceste raţiuni, de-a lungul celor 200 de ani, cele mai mari bătălii s-au dat pentru Limba Română, cetatea mereu asediată. Iată de ce, dintre toate victoriile anilor 1989-1991, oficializarea Limbii Române din 31 august 1989 constituie pentru noi cea mai scumpă şi mai plină de sacrificii cucerire istorică.

Aşadar, maestre Adrian PĂUNESCU, Vă aşteptăm cu drag Acasă pe 30 august 2010, să cinstim împreună Regina ocrotitoare a Naţiunii noastre – Limba Română.

Vă doresc multă sănătate şi Dumnezeu să ne ajute să înfăptuim această lucrare de suflet.

Cu aleasă preţuire,

 

acad. Gheorghe DUCA,

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

Chişinău, 28 iulie 2010

 

Paunescu-bust-Gh Duca-LDumbraveanu-Carmen Ana-Maria si Andrei Paunescu-VGrozavu si ETofan-ASM-31aug2011-800px

Chisinau, 31 august 2011, Ziua Limbii Romane, inaugurarea bustului poetului Adrian Paunescu, initiativa si realizare a Academiei de Stiinte a Moldovei. De la stinga la dreapta: Eugenia Tofan, Carmen si Ana Maria Paunescu, Vasile Grozavu, Acad. Gheorghe Duca, Luminita Dumbraveanu, Andrei Paunescu

 

 

Flacăra TV & Film recomandă și:

DOC.// Discursul poetului Adrian Păunescu de Ziua Limbii Române 2010, la utima venire în Chișinău…

Adrian Păunescu: Scrisoare către Mircea Snegur (după ce „a coborât din căruţa neamului”)

 

Document AUDIO// Adrian Păunescu recită DOINA lui Mihai Eminescu

Mihai Eminescu – ODĂ (în metru antic) recitată de Adrian Păunescu

Poetul Adrian Păunescu recită răscolitorul poem „Repetabila povară”

20-01-2009, Cimitirul Central din Chişinău. Adrian Păunescu: „Iartă-ne, Grigore!” //VIDEO

 

Tudor Gheorghe: „Basarabia pe Cruce” pe versurile lui Adrian Păunescu (cântec şi text)

Adrian Păunescu şi Gil Ioniţă – „Capul de la Torda” (Capul lui Mihai Viteazu…)

Andrei Păunescu şi Tatiana Stepa: „Doamne, ocroteşte-i pe români!”, versuri Adrian Păunescu

 

Cenaclul „Flacăra”. Adrian Paunescu recită poezia „Mos Crăciun” (vs. Mos Gerilă) – 1983

PRIMUL videoCLIP al Studioului Flacăra Film: „Moş Crăciun” (vs. Moş Gerilă) cu Aurica Dicusară Basarabeanca

 

 

Sursa material: Flacăra TV / Luminița Dumbrăveanu, ex-consilier al Președintelui AȘM (2009-2011)

Sursa foto: Vladimir Kolos / Eugenia Tofan / Academia de Științe a Moldovei (AȘM)

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Comentariu (1)

  1. […] Două telegrame ale AȘM, care i-au prelungit viața lui Adrian Păunescu și l-au readus la Chișin… […]

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter