O nouă Conferinţă ştiinţifică PAUL GOMA la AŞM / telegrama lui Paul Goma din 2010


Mâine, 6 octombrie 2015, ora 14:00, suntem invitaţi la o nouă Conferinţă ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, consacrată scriitorului disident PAUL GOMA, originar din Basarabia interbelică, care, la 2 octombrie 2015, a împlinit venerabila vârstă de 80 de ani.

În cadrul Conferinţei va fi vernisată o Expoziţie omagială şi vor fi lansate romanele Bonifacia şi Roman intim de Paul Goma, apărute, în 2015, la Editura GUNIVAS din Chişinău.

Din PROGRAMul, difuzat presei de Centrul Media al AŞM, aflăm că evenimntul va fi deschis de Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al AŞM, şi va fi moderat de dr. conf. Nina Corcinschi, director adjunct al Institutului de Filologie.

Vor participa cu comunicări ştiinţifice:  Acad. Mihai CimpoiCalidorul ca ,,axis mundi”; Mariana Sipoş – Paul Goma, eternul refugiat; dr. hab. conf. univ. Aliona GratiPaul Goma: ,,Eu numai pe femei le scriu”; dr. hab. prof. univ. Andrei ŢurcanuHiperbola poetică a cotidianului, model de percepţie infantilă a lumii în romanul ,,Din calidor”; dr. conf. univ. Maria ŞleahtitchiMecanismele ficţionarii în romanul autobiografic; dr. conf. cerc. Nina CorcinschiPaul Goma: est/etica viscerală a simţurilor; drd. Căruntu-Caraman LiviaParticularităţi lexico-stilistice în creaţia lui Paul Goma.

 

Reamintm că prima Conferinţă ştiinţifică PAUL GOMA a fost organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei în 4 octombrie 2010, cu multe piedici şi presiuni interne şi externe ca să fi anulată, făcute peste Acad. Gheorghe Duca, Preşedintele Academii de Ştiinţe a Moldovei.

Conferinţa a avut loc, totuşi, în ziua şi la ora anunţată, niciun pas înapoi!

 

Mai jos, citiţi telegama scriitorului Paul Goma din 4 oct. 2010, scrisă în stilul său inconfundabil:

 

                                              Mesajul scriitorului  Paul GOMA

             adresat participanţilor la Conferinţa ştiinţifică „Paul GOMA la 75 ani”,

                organizată de Academia de Ştiinţe şi Uniunea Scriitorilor din Moldova

  

Paris, 4 octombrie 2010

Doamnelor, Domnisoarelor, Domnilor,

Sunt convins cà sunteti convinsi/convinse: tare as fi vrut sà fiu de fatà la acest colocviu. 

Ar fi fost primul în care tema ar fi sunat, nu: “Ràzboi sau pace în Europa reconstituità”; nici “Drepturile omului în statele totalitare”, nici màcar “Limba românà, pe glob”… – teme care au fost propuse, dezbàtute în întâlniri cu francezi, belgieni, olandezi, italieni, suedezi, spanioli, americani, canadieni din Québec – sprijinite pe hàrti desenate de mine, pe foi mari de hârtie si care încercau sà indice cam unde, pe glob, se aflà România aceea – si desigur: Basarabia.

Dar o temà purtînd numele meu? Unde s-a mai vàzut asa ceva?

Ei, unde! Aici, la Chisinàu!

Din pàcate: în absenta mea, orisicum buricul lumii…

Am înteles, din program: participantii vor vorbi despre mine si despre scrìsurile mele…

Mai bine cà nu voi fi de fatzà: as fi intervenit, din salà, corectînd cutare cronologie inutilà, cutare fleac important de care nimeni nu are nevoie. Dar as fi participat si eu la dezbatere! Si mi-as fi apàrat cu ghearele si cu dintii partea mea de adevàr.

Nu stiti, stimati domni, dar mai ales iubite doamne de ce ati scàpat – vreau sà spun: de cine: de mine.

Insà, atenţie, nu de tot si nu pentru totdeauna: în primavarà voi face o nouà tentativà de a încàlca “legislaţia republicii”, pentru a reveni pe pàmântul Basarabiei mele.

Iar dacà nu si nu si nu, mà voi întoarce postum.

Iar atunci pe multi am sà scriu eu!

Semnez de pe acum, nu sunt sigur cà dincolo au hârtie de scris.

 

Paul Goma

 

 

Sursa material: Centrul Media al AŞM / FlacăraTV

Sursa foto: www.mediafax.ro / închisoarea Gherla, unde a fost deţinut şi torturat Paul Goma

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter