Vitalie Dani la debutul din anii ‘90 – „Conştiinţa Naţională”, vers. Vasile Romanciuc

Mulţi vor tresări, ascultând acest cântec patriotic – Conştiinţa Naţională, e şi firesc, face parte din destinul nostru istoric, dar şi personal, ca martori şi participanţi la Mişcarea de Renaştere Naţională a Basarabiei postbelice.

E un cântec sincer, profund, însufleţitor, mobilizator din anii ’90, uitat pe nedrept, de aceea Flacăra TV & Film a şi gândit rubrica Muzica Neamului, ca să vi le (re)aminească, rând pe rând.

Conştiinţa Naţională e o lucrare muzicală neobişnuită şi pentru că a fost creată de un artist începător pe versurile unui poet clasic în viaţă…

Muzica şi interpretarea aparţin lui Vitalie Dani, un tânăr înflăcărat la începuturile Independenţei R. Moldova, care, dorind să contribuie şi el cu ceva la redeşteptarea moldovenilor, a înregistrat acest cântec într-un apartament, împreună cu Igor Ţurcanu, deci, în condiţii de casă, nu de studio.

Acesta este cântecul de debut public al lui Vitalie Dani, debutul fiind considerat pe atunci cel de la RadioTeleviziunea Naţională, unde activam şi eu. Mă bucur că, alături de prezentatorul Paul Strutzescu, l-am susţinut pe Vitalie cu acest cântec şi apoi, cu o altă lucrare superbă Adio, pică frunza, pe versurile lui George Bacovia, pe care le-am difuzat ani în şir la emisiunile de tineret şi literar-artistice.

 

Vitalie Dani-300px

 

Versurile sunt scrise de Vasile Romanciuc, unul dintre cei mai talentaţi poeţi români din toate timpurile, născut în Basarabia, pe malul Prutului arestat de sovietici.

17 decembrie (1947) este ziua naşterii poetului Vasile Romanciuc, prilej fericit pentru a-i spune că-l iubim şi-i mulţumim din suflet pentru poeziile sale duioase, muzicale, pline de tâlc, de sensuri profunde, cuvinte înaripate, de Dreptate pentru Neamul nostru, aşa cum sunt şi versurile acestui cântec.

La mulţi ani – poetici şi muzicali – maestre Vasile Romanciuc!

 

Vasile Romanciuc-400px

 

 

Conştiinţa Naţională
(ultmele două strofe)

Fără a te pocloni,
Poţi de-a pururi iubi
Neamuri multe-n măsură egală,
Dacă nu ţi-ai pierdut,
Dacă nu ţi-ai vândut
Conştiinţa Naţională.
 

Noi suntem un popor,
Noi vom fi un popor
După propria noastră croială,
De nu doarme adânc,
Daca-i trează oricând
Conştiinţa Naţională.

 

 

Sursa material: Flacăra Film / Luminiţa Dumbrăveanu

Sursa foto: Vitalie Dani / TIMPUL

Sursa audio: CD-ul Cântecele Independenţei, editat de Radio Moldova, a. 2011