Românii de la Cernăuţi şi reg. Odesa cer eliminarea falsului „limba moldovenească” din şcoli


Comunitatea românească din Ucraina încearcă pe căi oficiale să-i convingă pe cei care sunt în fruntea ţării că în Ucraina nu există limbă moldovenească, ci doar LIMBA ROMÂNĂ, solicitând autorităţilor statului ucrainean să unifice cele două programe de învăţământ în limba română (reg. Cernăuţi) şi în aşa-numita limbă moldovenească (reg. Odesa) într-o singură programă.

Această problemă a fost discutată miercuri, 14 octombrie 2015, în incinta Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, în cadrul întrunirii liderilor Societăţilor cultural-naţionale româneşti din  nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi fostul ţinut Herţa, semnatari ai Scrisorii de susţinere a demersurilor făcute de conaţionalii noştri din regiunea Odesa, către Preşedinţia, Guvernul Ucrainei, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, alte instituţii ale statului ucrainean în vederea unificării celor două programe de învăţământ în limba română şi în aşa-zisa limbă moldovenească, într-o singură programă cum este şi firesc să fie.

Raportul la această întrunire l-a prezentat dl Vasile Tărâţeanu, preşedintele Fundaţiei Culturale „Casa Limbii Române”, Preşedintele Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuţi, care a  prezentat istoricul problemei apărute, dând citire Memoriului înaintat cu mai bine de un an în urmă de către dl Anatol Popescu, preşedintele Asociaţiei Naţional-Culturale a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia” către Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko,  Prim-ministrul Arseni Iaţeniuk, Ministrul Învăţământului şi Ştiinţei Serghei Kvita şi către alţi demnitari ai statului ucrainean, precum şi Apelului liderilor societăţilor din Sudul Basarabiei către comunitatea românească din regiunea Cernăuţi, prin care ni s-a cerut sprijinul necesar în direcţia restabilirii adevărului istoric şi ştiinţific al unicităţii limbii române în toate teritoriile în care ea a fost prezentă şi activă de-a lungul secolelor.

Dl Vasile Tărâţeanu a menţionat de asemenea  că toate societăţile naţional-culturale româneşti din regiunea Cernăuţi au aderat la demersurile conaţionalilor noştri din regiunea Odesa şi printr-o Scrisoare de susţinere expediată cu aproape două luni în urmă pe adresa aceloraşi instituţii ale statului ucrainean capabile să soluţioneze problema respectivă.

Totodată el a spus că răspunsul primit recent de la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina şi pus în discuţie la întrunirea de astăzi a semnatarilor Scrisorii de susţinere a conaţionalilor noştri din regiunea Odesa vine să demonstreze că funcţionarii din domeniul Învăţământului din capitala Ucrainei, se află încă sub povara unei idiologii  false şi  plătesc tribut politicii staliniste clădite pe principiul „Divide et impera”, fiind  încă foarte departe de spiritul european de care ar trebui să dea dovadă.

Amintim că în cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna doctor în filologie Alexandrina Cernov, membru de Onoare al Academiei Române, Ilie Tudor Zegrea, Preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, Arcadie Moisei, inspector al Departamentului Şcoli şi Învăţământ al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, veteranul învăţământului public Ocravian Voronca, membru al Prezidiului Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, profesorul universitar doctor Aurel Constantinovici, preşedintele Asociaţiei Ştiinţifico-pedagogice panucrainene  „Aron Pumnul”, Vitalie Zâgrea, preşedintele Ligii Tineretului Român „Junimea”,  Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii republicane „Golgota”, Ion Broască, Preşedintele Societăţii medicale „Isidor Bodea”, precum şi ziariştii Leonid Parpauţ, şeful redacţiei emisiunilor în limba română de la Compania regională de radiodifuziune, Romeo Crăciun, redactor şef-adjunct al săptămânalului „Libertatea Cuvântului” ş.a, care au condamnat formalismul şi indiferenţa demnitarilor ucraineni faţă de doleanţele noastre şi au propus diverse căi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă comunitatea românească din Ucraina.

Potrivit unui comunicat de presă emis de către organizatorii şedinţei, „în urma dezbaterilor problemei  aflate pe ordinea de zi a întrunirii a fost luată decizia de a continua demersurile în vederea promovării adevărului istoric şi ştiinţific, susţinerii învăţământului în limba română din regiunea Cernăuţi şi din alte regiuni ale Ucrainei, unde se întreprind măsuri în vederea restrângerii acestuia,  de a se adresa din nou instituţiilor de resort din Ucraina, Republica Moldova şi România, precum şi către diverse instituţii europene în vederea apărării dreptului populaţiei româneşti din Ucraina de a învăţa în limba maternă, şi de a numi limba în care vorbim corect, aşa precum ea este recunoscută pretutindeni în lume ca fiind LIMBA ROMÂNĂ. ŞI – vorba lui Eminescu, cel care a ridicat-o la cel mai înalt grad de frumuseţe – PUNCTUM”.

După încheierea reuniunii, redacţia portalului de ştiri „BucPress.eu” împreună cu „Euro media” din Cernăuţi au organizat o conferinţă audio şi video la care au participat academicienii cernăuţeni Alexandrina Cernov şi Vasile Tărâţeanu, precum şi domnul profesor Arcadie Moisei, inspector la Departamentului Învăţământ din cadrul Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, care au făcut un bilanţ al acestei întruniri unde a fost pusă în discuţie soarta limbii române în Ucraina.

 

Comunitatea românească din Ucraina luptă din greu pentru a-şi apăra LIMBA ROMÂNĂ 1

 

 

 

Comunitatea românească din Ucraina luptă din greu pentru a-şi apăra LIMBA ROMÂNĂ 2

 

 

 

 

Sursa material: BucPress, Cernăuţi

Sursa foto: www.bucpress.eu / Vitalie Zâgrea

Sursa video: YouTube 1 / YouTube 2 de Nicolae Hauca

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Comentarii (2)

  1. […] Românii de la Cernăuţi şi reg. Odesa cer eliminarea falsului „limba moldovenească” din şco… […]

  2. […] Românii de la Cernăuţi şi reg. Odesa cer eliminarea falsului „limba moldovenească” din şco… […]

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter