R. Moldova a aprobat un regulament privind finanţarea cinematografiei, pentru 2017 sunt alocate 6 mln lei

Cinema-pelicula-foto simbol-tvr-ro

Regulamentul de finanţare a cinematografiei, aprobat miercuri, 17 mai 2017, în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri de la Chişinău, are drept scop aplicarea unui sistem echitabil şi transparent de acces la resursele financiare publice destinate cinematografiei.

Documentul stabileşte modul şi condiţiile de distribuire şi utilizare a resurselor financiare pentru finanţarea proiectelor, producţiei şi coproducţiei cinematografice, festivalurilor de film. De asemenea, Regulamentul prevede alocarea mijloacelor financiare pentru promovarea pe plan internaţional a cinematografiei autohtone prin participarea filmelor şi a cineaştilor din Republica Moldova în cadrul târgurilor şi festivalurilor internaţionale de film, finanţarea evenimentelor cinematografice pe teritoriul Republicii Moldova, restaurarea şi digitizarea filmelor şi materialelor care fac parte din patrimoniul cinematografic.

Finanţarea activităţii cinematografice de la bugetul de stat se va face prin intermediul Centrului Naţional al Cinematografiei, în baza selecţiei de oferte, care va fi organizată nu mai rar de o dată în an, şi nu poate depăşi cota de 50% din devizul proiectului. Cuantumul de finanţare pentru fiecare proiect va fi stabilit de Consiliul Centrului, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat proiectului şi în limita mijloacelor prevăzute.

În scopul punerii în aplicare a Regulamentului, pentru anul 2017 au fost alocate 6 milioane de lei. Pentru valorificarea banilor, Regulamentul stabilește perioada de prezentare a dosarelor pentru concursul proiectelor cinematografice de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii aprobată de Executiv.

 

 

Sursa material: ştiri TRM

Sursa foto: imagine simbol TVR

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md