„Meritul Științific” Acad. eminescian Mihai Cimpoi, părinte fondator al Congresului Mondial al Eminescologilor


Uniți în jurul academicianului Mihai Cimpoi, eminescologi, oameni de cultură, scriitori, experți internaționali, traducători ai operei lui Mihai Eminescu și iubitori de poezie eminesciană din mai multe țări, s-au reunit, în zilele de 4 și 5 septembrie 2017, la cea de-a VI-a ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor, părintele fondator al căruia este însuși academicianul.

Prima zi a Congresului a fost găzduită de Academia de Științe a Moldovei, iar ediția curentă a forului internațional este dedicată aniversării a 75-a a academicianului Mihai Cimpoi, renumit critic şi istoric literar, eminescolog, filosof al culturii.

Acad. Mihai Cimpoi a mulțumit tuturor pentru prezență, îndeosebi, oaspeților de peste hotare pentru valorificarea și promovarea operei și personalității lui Eminescu în țările pe care le reprezintă. Reputatul critic și istoric literar a subliniat că Eminescu este poetul național al tuturor românilor, este călăuza noastră spirituală, este biblia noastră lucrătoare. Și nu întâmplător au fost alese două subiecte pentru ediția a VI-a a Congresului, care iată că devine o tradiție – publicistica și traducerile lui Eminescu în limbile străine. Motivația ar fi că publicistica lui Eminescu a fost mai puțin studiată, fiind considerată inferioară poeziei sale și de aceea nici nu prea s-a editat.

„Publicistica lui Eminescu trebuie integrată în unitatea organică a creației sale, ea nu face parte separată sau parte adiacentă, aferentă cum zic eminescologii, ea are o valoare literară indiscutabilă și îmi pare bine că în comentarea publicisticii s-au angajat și eminescologii mai tineri”, a punctat acad. Mihai Cimpoi, specificând că publicistica eminesciană este de o actualitate absolută. Eminescu ne vorbește despre ideea europeană, despre unitatea culturii universale, despre conceptul european, termen frecvent în epocă, termen care desemnează exact ceea ce este UE astăzi și plus problemele spinoase, cu care ne confruntăm astăzi, problemele justiției, învățământului, economice, sociale.

 

TVM-Congresul Eminescologilor-deschidere 4 sept 2017-bust Mihai Eminescu

Mihai Eminescu, bustul de pe Aleea Clasicilor din Chișinău

2-Mihai Cimpoi-Congresul Eminescologilor-deschidere 4 sept 2017

Acad. Mihai Cimpoi la 75 de ani, 4 sept. 2017, Academia de Științe a Moldovei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu un cuvânt de salut către participanți, dar și cu un mesaj de felicitare pentru sărbătoritul zilei, a fost prezent președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca. Președintele Duca a ținut să remarce chiar din start ideea deosebită, venită personal de la acad. Mihai Cimpoi, de a organiza întruniri internaționale cu participarea specialiștilor eminescologi si traducători ai operelor lui Eminescu. Prin aceste congrese, a precizat președintele AȘM, acad. Mihai Cimpoi l-a descoperit pe Eminescu lumii întregi. „Atât prin valoarea propriu-zisă a operei sale, prin personalitatea intelectuală de excepție, cât şi prin puterea vizionară cu care a anticipat procesele sociale de azi, direcţiile gândirii în epoca modernă şi postmodernă, Eminescu s-a dovedit a fi un model, o călăuză, un patern precum spunem azi”, a subliniat acad. Duca, reiterând că Academia de Ştiinţe a Moldovei găzduieşte cea de-a VI-aediţie a acestui deja renumit Congres Mondial al Eminescologilor, care s-a înscris organic în sfera de preocupări academice pentru studierea valorilor noastre spirituale, promovarea lor în întreaga lume şi în special în cadrul dialogului intercultural şi multicultural  în care este acum angajată activ şi republica noastră. „Academia noastră rămâne, aşa cum îi plăcea poetului să spună, un antepost al proceselor de studiere, apărare şi promovare a valorilor create în spatial mioritic”, a subliniat Domia Sa.

Și pentru că evenimentul mai are și o altă o semnificație – aniversarea a 75-a a acad. Mihai Cimpoi, președintele AȘM i-a adresat un mesaj de felicitare omagiatului, remarcând că fructuoasa-i activitate, numeroasele studii şi articole apărute în țară și peste hotare l-au consacrat ca pe un reputat critic și istoric literar, eminescolog, eseist, om de cultură și o eminentă personalitate a spațiului literar românesc. „Prin opera diversă şi impresionantă ați contribuit substanțial la reafirmarea și promovarea literaturii române din Basarabia, iar dăruirea cu care ați cercetat și interpretat opera lui Eminescu V-au situat în rândul celor mai renumiți eminescologi români”, se arată în mesaj. Cu înalt respect și prețuire pentru întreaga sa activitate, dar și cu prilejul celor 75 de ani împliniți, președintele AȘM, i-a acordat acad. Mihai Cimpoi Medalia „Meritul Științific” de Gradul I, dorindu-i mulți ani, sănătate, energie creatoare și putere de muncă pentru a înainta cu succes spre noi reușite și împliniri.

 

Mihai Cimpoi la 75 ani-Congresul Eminescologilor-4 sept 2017 ASM-PREZIDUU Mihai Cimpoi la 75 ani-Congresul Eminescologilor-4 sept 2017 ASM-PUBLIC

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sunt deosebit de onorat să particip astăzi la deschiderea ediției a VI-a a Congresului Mondial al Eminescologilor, for de cea mai înaltă probă științifică care își aduce valorosul prinos studierii operei lui Mihai Eminescu prin contribuții deosebite la studiul său, aducând împreună nume ale culturii, criticii și istorii literare de la noi, din România, dar și din China, Austria, Bulgaria, Italia, Chile etc.”, a subliniat în discursul său, prim-ministrul Pavel Filip, iar ideea de a organiza la Chișinău, an de an, un Congres Mondial al Eminescologilor, ideea strălucită a academicianului Mihai Cimpoi, un împătimit de opera eminesciană, a fost materializată cu succes, bucurându-se din cele mai înalte aprecieri din partea participanților, nume de referințe în studiul creației eminesciene, în literatură și în cultură în ansamblul său, dar și de către toți cei care vin să asculte prelegerile, discursurile, comunicările și studiile prezentate. Premierul a menţionat că opera, viziunea şi activitatea multilaterală prodigioasă a marelui Eminescu reprezintă atât un veritabil model literar, cât şi un exemplu de conduită civică şi probitate morală, de patriotism şi dragoste de ţară, elemente indispensabile societăţii noastre, subliniind în context, importanța studiului publicisticii lui Mihai Eminescu, care a abordat marile probleme sociale valabile și astăzi, identificând de fiecare dată soluţii salvatoare pentru destinul neamului nostru. „Nu poate exista organizare serioasă cu oameni fără știință, fără pregătire. La civilizație nu se ajunge decât prin muncă”, a remarcat premierul, făcând referință la o maximă eminesciană după care se ghidează și Domnia Sa astăzi. De asemenea, șeful Executivului a menționat că Congresul Mondial al Eminescologilor este și un prilej în plus de a exprima un omagiu acad. Mihai Cimpoi, pentru consideraţiile, judecăţile sale critice cele mai complexe și valorificarea operei eminesciene, cu titlu special subliniind că Mihai Cimpoi este un literat universal, dar mai întâi de toate el este al nostru, este un savant de o înaltă ținută academica, posedând și deosebite calităţi morale și civice, motiv pentru care este admirat și apreciat.

O prezență deosebită la for a fost cea a ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, care a venit cu câteva reflecții personale „a unei basarabence, cetățence a Republicii Moldova, care a crescut în cadrul școlii sovietice, când se preda limba moldovenească și care a reflectat post-factum asupra faptului: ce s-ar fi întâmplat, dacă oameni ca acad. Mihai Cimpoi nu s-ar fi născut pe acest pământ și nu și-ar fi pus osul pentru ca generațiile șaizeciștilor, șaptezeciștilor să fi înțeles de fapt cine suntem și de unde venim”. De aceea, se gândește la acest salvator, Eminescu, care, grație unor oameni care au știut să-l păstreze, în calitate de clasic al literaturii moldovenești, care a făcut lumină în mințile unor copii și care a făcut lumină în viețile noastre, îi este foarte aproape ceea ce a spus cândva Emil Cioran: „Dacă nu ar fi existat Eminescu, ar fi trebuit să ne dăm demisia ca neam” și acest lucru este perfect valabil, în primul rând, pentru noi cei născuți în Republica Moldova”, a punctat ministrul Babuc. Oficialul a dorit succes congresului, închinându-se pios în fața personalității academicianului Mihai Cimpoi care, dincolo de faptul că este un exeget extraordinar, dincolo de calitatea sa de extraordinar intelectual, are vocația omului de bine, bunătatea lui proverbială, calitatea sa de a fi mucalit chiar și în situațiile în care crezi că ar trebui să explodeze și să fiarbă de mânie pentru că niște netoți ar putea să aspire la gloria lui sau la altceva. Mi se pare absolut exemplară această viață de 75 de ani de academician care a muncit întru Eminescu aici în Republica Moldova, a spus Monica Babuc. Și pentru că ministrul Culturii din ea este încă foarte viu, mult prea viu, a dat citire unei poezii de Marin Sorescu „Trebuiau să poarte un nume”.

 

Mihai Cimpoi la 75 ani-Congresul Eminescologilor-4 sept 2017 ASM-Acad Aurel Pop si Eugen Simion

Academicienii Ioan-Aurel Pop (Cluj) și Eugen Simion (București), doi titani ai culturii și științei Naționale, două personalități de rarisimă omenie, prieteni sinceri ai Acad. Mihai Cimpoi și ai basarabenilor, Chișinău, 4 sept. 2017

„Sigur că mă onorează să particip la acest Colocviu Eminescu. Iată că aici frații noștri basarabeni ne-au luat-o înainte, ne-au luat-o și cu sărbătorile limbii române, iar acest congres a pornit de la inițiativa dumneavoastră, intelectualii de aici, a pornit-o, în primul rând, Mihai Cimpoi, care e legat de Eminescu”, a spus în luarea sa de cuvânt, care a fost mai curând o prelegere, acad. Eugen Simion de la Academia Română. Și-a amintit de ce spunea un mare scriitor francez „Nu mă obliga să vorbesc despre mine, că va trebui să vorbesc despre voi”. Parafrazând, a spus „Nu mă obligați să vorbesc despre Eminescu, pentru că voi ajunge la Mihai Cimpoi”, adresându-i omagiatului calde și frumoase cuvinte de felicitare cu prilejul aniversării. I-a dorit să trăiască mult în bucurie și demnitate cum a și trăit, să-l țină Dumnezeu în demnitatea forțelor spirituale și să meargă mai departe. A făcut și câteva mărturisiri din perioada când l-a cunoscut pe acad. Cimpoi, după 1990, atunci când a avut sentimentul că se regăsesc și chiar s-au regăsit, pentru că aveau ceea ce este esențial, aveau în comun o limbă, despre care Cioran zicea că Nu locuim într-o țară, locuim într-o limbă, formula absolut extraordinară. Limba este fundamentală, a specificat acad. Simion, este semnul unei identități și câtă vreme avem grijă de limbă, o păstrăm și o facem să fie fluentă și frumoasă, avem cultură națională, fiindcă cultura se face într-o limbă și se păstrează într-o limbă. Savantul român a mai ținut să mărturisească că a venit și la congres, dar, de fapt, a venit și la Mihai Cimpoi, pe care odată l-a comparat cu un răzeș. Și-a închipuit că el seamănă cu un răzeș a lui Ștefan cel Mare, cel puțin, așa cum îl descrie Sadoveanu, un om mare, citând cum scria Nichita Stănescu „țeapăn și zâmbit”. Mihai Cimpoi, recunoaște academicianul, îi dă un sentiment de stabilitate, iar Domniei Sale îi plac foarte mult naturile stabilizatoare, naturile pe care te poți încredința și în care să ai încredere, că ce vorbesc cu el astăzi nu se modifică mâine. Îl consider prieten de-al meu, eu sunt un prieten fidel. Nu știu dacă am multe virtuți, dar una mi-o revendic și anume, că nu mi-am trădat niciodată prietenii, iar cei care m-au trădat pe mine nu m-am grăbit să-i blestem, le-am lăsat timp să-și revină. Sunt bucuros că sunt la Chișinău, sunt bucuros să vă salut, să trăiți și dumneavoastră în demnitate și bucurie, să trăim împreună”, a spus acad. Eugen Simion.

Cu ocazia acestei aniversări deosebite, un gest de bună-voință după datină și cuviință din partea celei mai mari universități din spațiul românesc la ora actuală, acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, membru de onoarea al Academiei de Științe a Moldovei, i-a adus sărbătoritului Diploma de Onoare și Medalia Universității din Cluj, exprimând bucuria și plăcerea de a fi împreună în această zi.

„Suntem aici cu toții cred în calitate de iubitori de Eminescu, în această calitate și Institutul Cultural Român a sprijinit acest eveniment dedicat lui Mihai Eminescu, cel care după 1990 pare că a fost mai iubit, mai respectat, mai onorat aici în Republica Moldova decât în România”, avea să spună vicepreședintele Institutului Cultural român, Mirel Taloș.

Un cadou frumos pentru omagiat a venit și din partea Primăriei comunei Dumbrăveni-Suceava, cu care Academia de Științe are un Acord de colaborare deja mai mulți ani. Primarul Ioan Pavăl, dovedindu-se a fi un veritabil iubitor al operei eminesciene și un slujitor vrednic al culturii românești l-a felicitat pe omagiatul zilei, acad. Mihai Cimpoi, făcând și prezentarea ediţiei Opere de Mihai Eminescu, ed. D. Murăraşu.

Academia de Științe a Moldovei, la rândul său, a acordat mai multe medalii și diplome academice persoanelorcare contribuie la edificarea lucrurilor de valoare și anume celor care și-au adus prinosul lor la organizareași promovarea acestui eveniment.

Congresul și-a continuat lucrările în cadrul ședinței plenare, moderate de academicienii Mihai Cimpoi și Eugen Simion. În cadrul sesiunii, acad. Ioan-Aurel Pop a prezentat comunicarea „Noi perspective exegetice asupra publicisticii eminesciene”. În dezbateri au luat cuvântul scriitorul Vladimir Beșleagă, care a vorbit despre publicistica lui Eminescu azi; dr. Florian Copcea – Ideea europeană în opera lui Eminescu; prof. Theodor Codreanu – Basarabia eminesciană; acad. Vasile Tărițeanu – Eminescu şi Bucovina ș.a.

În cadrul sesiunii Eminescu universal, moderată de Vasile Bahnaru și pof. Bogdan Crețu, au prezentat comunicări Maria Grapini, europarlamentar, care a vorbit despre receptarea operei și personalității lui Eminescu în Europa; dr. Giuseppe Manitta (Italia) – Mihai Eminescu e la letteratura italiana; prof. Ali Narcin(Turcia) – În stilul „Divan”; Mario Castro Navarette (Chile) –  Ce s-a tradus din opera lui Eminescu în spaniolă; prof. Dumitru Copilu-Copilin (România)  – Noi traduceri din opera lui Eminescu ș.a.

 

Mihai Cimpoi la 75 ani-Congresul Eminescologilor-4 sept 2017 ASM-Alex-dra Can

Doamnele Maria Grapini, europarlamentar român și Alexandra Can, ex-minsitru al Industriei în Guvernul Ion Sturza

Mihai Cimpoi la 75 ani-Congresul Eminescologilor-4 sept 2017 ASM-Eugenia Tofan

Doctoranda Eugenia Tofan, autoarea Expozitiei FOTO „Mihai Cimpoi la 75 de ani” împreuna cu doi eminescologi de peste hotare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doua zi, lucrările Congresului au fost transferate la Centrul Academic Internaţional Mihai Eminescu, condus de dna Elena Dabija, unde au fost lansate dicționare și cărți, care redau inestimabila valoare a creației poetului nepereche. În cadrul evenimentului a fost lansată lucrarea „Mihai Cimpoi – 75”.

Congresul Mondial al Eminescologilor este organizat de Academia de Științe a Moldovei; Institutul de Filologie al AȘM; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Institutul Cultural Român Mihai Eminescu, Chişinău; Centrul Academic Internaţional Eminescu; Asociaţia Naţională a Oamenilor de Creaţie din Moldova; Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni; Primăria mun. Chișinău, Primăria comunei Dumbrăveni, România.

 

Reportaj și Galerie FOTO de Eugenia Tofan, Centrul Media al Academiei de Științe a Moldovei 

 

Reportajul Radio Moldova de la Centrul Academic Internațional EMINESCU, 5 septembrie 2017: Dicţionare şi cărţi dedicate operei eminesciene, lansate la Congresul Eminescologilor

 

Mihai Cimpoi la 75 ani-Congresul Eminescologilor-4 sept 2017 ASM-FLORI

 

Reportajul colegei Silvia Hodorogea pentru Televiziunea Națională

 

IDSI TV: Congresul Mondial al Eminescologilor, Ediţia a VI-a (Ziua I) // Înregistrare integrală de la Academia de Științe a Moldovei

 

 

IDSI TV: Congresul Mondial al Eminescologilor, Ediţia a VI-a (Ziua II) // Înregistrare integrală de la Centrul Academic Internațional EMINESCU din Chișinău

 

 

 

Flacăra TV & Film recomandă şi:

 Acad. Mihai Cimpoi sau „Drumul spre Centru”, un film de Silvia Hodorogea (2002)

Cum a scăpat de deportare în Siberia familia acad. Mihai Cimpoi, mărturie document la „Focul din Vatră”

 

A murit Eminescu nebun?! Dialog Luminiţa Dumbrăveanu – Mihai Cimpoi

Acad. Mihai Cimpoi: „Eminescu, Poet național și universal – în contextul proceselor integraţioniste de azi”

Scriitorul Emil Loteanu cercetat de Acad. Mihai Cimpoi: „Emil Loteanu între arte şi întru artă”

 

 

Sursa material: Eugenia Tofan / Academia de Științe a Moldovei 

Sursa foto: Eugenia Tofan și capturi video TVM

Sursa video: Moldova 1 TV / Flacăra TV / IDSI TV 1 / IDSI TV 2

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Comentarii (5)

  1. […] Naţională, iar la începutul săptămânii distinsul cercetător a fost omagiat în cadrul Congresului Mondial al Eminescologilor de la Academia de Științe a […]

  2. […] „Meritul Științific” Acad. eminescian Mihai Cimpoi, părinte fondator al Congresului Mondial a… […]

  3. […] „Meritul Științific” Acad. eminescian Mihai Cimpoi, părinte fondator al Congresului Mondial a… […]

  4. […] „Meritul Științific” Acad. eminescian Mihai Cimpoi, părinte fondator al Congresului Mondial a… […]

  5. […] „Meritul Științific” Acad. eminescian Mihai Cimpoi, părinte fondator al Congresului Mondial a… […]

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter