DOCument s.s.// Hotărîrea Consiliului de Miniştri al RSSM (Lista), privind deportările din 5-6 iulie 1949


Cunoscută cu denumirea de Operaţiunea „Sud”, deportarea „chiaburilor, foştilor moşieri şi a marilor comercianţi” din RSS Moldovenească a fost pregătită încă din toamna anului 1948.

Tot atunci a fost stabilită cifra celor care urmau să fie deportaţi – 15.000 de familii, iar motivul deportării a fost: acutizarea luptei de clasă şi necesitatea transformărilor socialiste şi colectivizarea agriculturii.

Listele celor care urmau să fie deportaţi au fost întocmite către sfârşitul anului, concretizate până în ultimul moment, fiind stabilite definitiv în Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti pe care o publicăm mai jos.

Pentru a îndeplini planul, în toate cazurile au fost trecute şi câteva familii în rezervă.

Deportarea propriu-zisă a fost efectuată în zilele de 7-9 iulie, în 30 de eşaloane – 1573 vagoane cu deportaţi: la 7 iulie – 7 eşaloane, la 8 iulie – 21 eşaloane şi la 9 iulie – 2 eşaloane.

La executarea operaţiunii au participat 4496 persoane din grupurile operative (dintre care 484 din RSSM şi 4012 trimişi din alte republici unionale), 13774 soldaţi şi ofiţeri MGB, 24705 activişti sovietici şi de partid.

Au fost folosite 4069 camioane, dintre care 1506 ale administraţiei locale şi 2563 aduse de la Odesa. În timpul deportărilor, s-au atestat mai multe cazuri de opunere a rezistenţei.

Organizatorii principali ai deportărilor au fost: Iosif Mordoveţ, ministrul Securităţii de Stat a RSS Moldoveneşti, F. I. Tutuşkin, ministrul de Interne al RSS Moldoveneşti, N. Coval, prim- secretar al PC al Moldovei. Totuşi, mai greu e să nominalizezi executorii deportărilor, care, ar trebui traşi la răspundere, conform legislaţiei.

 

Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti din 28 iunie 1949

 

Strict secret CONSILIUL DE MINIŞTRI AL RSS MOLDOVENEŞTI Hotărârea Nr. 509 ss
28 iunie 1949 or. Chişinău Cu privire la deportarea familiilor de chiaburi, foştilor moşieri şi marii comercianţi Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti HOTĂRĂŞTE: I. Se aprobă listele trimise de consiliile orăşeneşti şi raionale a RSS Moldoveneşti de chiaburi, foşti moşieri, mari comercianţi, în total 11.342 familii, inclusiv:1. Pentru oraşul Chişinău ………………340 familii (Anexa Nr. 1)2. Pentru raionul Otaci ………………….263 familii (Anexa Nr. 2)3. Pentru raionul Baimaclia …………..144 familii (Anexa Nr. 3)
4. Pentru oraşul Bălţi ……………………185 familii (Anexa Nr. 4)
5. Pentru raionul Bălţi ………………….161 familii (Anexa Nr. 5)
6. Pentru oraşul Bender ………………..100 familii (Anexa Nr. 6)
7. Pentru raionul Bender ……………….92 familii (Anexa Nr. 7)
8. Pentru raionul Balatina …………….134 familii (Anexa Nr. 8)
9. Pentru raionul Bravicea …………….179 familii (Anexa Nr. 9)
10. Pentru raionul Brătuşeni ………….299 familii (Anexa Nr. 10)
11. Pentru raionul Briceni ……………..223 familii (Anexa Nr. 11)
12. Pentru raionul Bulboaca …………..47 familii (Anexa Nr. 12)
13. Pentru raionul Vertiujeni …………181 familii (Anexa Nr. 13)
14. Pentru raionul Vadul-lui-Bodă…..238 familii (Anexa Nr. 14)
15. Pentru raionul Volintiri ……………..98 familii (Anexa Nr. 15)
16. Pentru raionul Vulcăneşti …………148 familii (Anexa Nr. 16)
17. Pentru raionul Glodeni …………….268 familii (Anexa Nr. 17)
18. Pentru raionul Grigoriopol ………..13 familii (Anexa Nr. 18)
19. Pentru raionul Drochia …………….156 familii (Anexa Nr. 19)
20. Pentru raionul Dubăsari …………..14 familii (Anexa Nr. 20)
21. Pentru raionul Edineţ ……………..284 familii (Anexa Nr. 21)
22. Pentru raionul Zguriţa ……………294 familii (Anexa Nr. 22)
23. Pentru oraşul Cahul …………………49 familii (Anexa Nr. 23)
24. Pentru raionul Cahul ………………218 familii (Anexa Nr. 24)
25. Pentru raionul Căinari …………….121 familii (Anexa Nr. 25)
26. Pentru raionul Călăraşi ……………187 familii (Anexa Nr. 26)
27. Pentru raionul Congaz …………….254 familii (Anexa Nr. 27)
28. Pentru raionul Camenca ………….10 familii (Anexa Nr. 28)
29. Pentru raionul Cărpineni ………..284 familii (Anexa Nr. 29)
30. Pentru raionul Cotiujeni ………..199 familii (Anexa Nr. 30)
31. Pentru raionul Căuşeni …………..177 familii (Anexa Nr. 31)
32. Pentru raionul Chiperceni ………219 familii (Anexa Nr. 32)
33. Pentru raionul Chişinău …………233 familii (Anexa Nr. 33)
34. Pentru raionul Chişcăreni ………141 familii (Anexa Nr. 34)
35. Pentru raionul Comrat …………..112 familii (Anexa Nr. 35)
36. Pentru raionul Corneşti ………….277 familii (Anexa Nr. 36)
37. Pentru raionul Cotovsc ……………339 familii (Anexa Nr. 37)
38. Pentru raionul Criuleni …………..240 familii (Anexa Nr. 38)
39. Pentru raionul Leova ………………187 familii (Anexa Nr. 39)
40. Pentru raionul Lipcani …………….224 familii (Anexa Nr. 40)
41 Pentru raionul Nisporeni ………….305 familii (Anexa Nr. 41)
42. Pentru raionul Ocniţa ……………..194 familii (Anexa Nr. 42)
43. Pentru raionul Olăneşti …………..142 familii (Anexa Nr. 43)
44. Pentru oraşul Orhei …………………56 familii (Anexa Nr. 44)
45. Pentru raionul Orhei ………………107 familii (Anexa Nr. 45)
46. Pentru raionul Răspopeni ……….190 familii (Anexa Nr. 46)
47. Pentru raionul Rezina ……………..195 familii (Anexa Nr. 47)
48. Pentru raionul Râbniţa …………….39 familii (Anexa Nr. 48)
49. Pentru raionul Râşcani ……………200 familii (Anexa Nr. 49)
50. Pentru raionul Romanovca ……….95 familii (Anexa Nr. 50)
51. Pentru raionul Sângerei …………….91 familii (Anexa Nr. 51)
52. Pentru raionul Sculeni …………….132 familii (Anexa Nr. 52)
53. Pentru raionul Slobozia ………………4 familii (Anexa Nr. 53)
54. Pentru oraşul Soroca ……………….27 familii (Anexa Nr. 54)
55. Pentru raionul Soroca …………….173 familii (Anexa Nr. 55)
56. Pentru raionul Străşeni …………..337 familii (Anexa Nr. 56)
57. Pentru raionul Susleni …………….134 familii (Anexa Nr. 57)
58. Pentru raionul Taraclia …………..219 familii (Anexa Nr. 58)
59. Pentru raionul Teleneşti …………126 familii (Anexa Nr. 59)
60. Pentru oraşul Tiraspol ……………..16 familii (Anexa Nr. 60)
61. Pentru raionul Tiraspol ……………..4 familii (Anexa Nr. 61)
62. Pentru raionul Târnova …………..296 familii (Anexa Nr. 62)
63. Pentru raionul Ungheni …………..227 familii (Anexa Nr. 63)
64. Pentru raionul Făleşti ………………90 familii (Anexa Nr. 64)
65. Pentru raionul Floreşti …………….268 familii (Anexa Nr. 65)
66. Pentru raionul Ceadâr-Lunga …..194 familii (Anexa Nr. 66)
67. Pentru raionul Cimişlia ……………149 familii (Anexa Nr. 67)2. De transmis MST al RSSM (tov. Mordoveţ) listele raionale ale chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi pentru precizarea tuturor datelor privind includerea în liste şi a locului de trai a acestora. Toţi chiaburii, foştii moşieri, marii comercianţi aflaţi pe liste şi stabiliţi cu traiul în Moldova, în familiile cărora nu există la moment persoane care să-şi satisfacă serviciul în Armata Sovietică sau să fie distinse cu ordine, medalii de luptă şi de muncă ale URSS, sau să aibă merite deosebite faţă de statul sovietic – se expulzează împreună cu familiile lor de pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, în regiunile îndepărtate ale Uniunii RSS, fără drept de întoarcere.3. Se permite celor expulzaţi să ia cu sine valori personale, bani, îmbrăcăminte, încălţăminte, veselă şi alte bunuri de casă, inventar agricol, meşteşugărit şi inventar mărunt de casă şi o rezervă de produse alimentare cu o greutate totală de 1500 kilograme (1,5 tone) pentru fiecare familie.4. Executarea tuturor operaţiunilor legate de expulzarea chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi se pune în sarcina Ministerului Securităţii de Stat al RSS Moldoveneşti.
Tov. Mordoveţ, la finele executării tuturor acţiunilor privind expulzarea, va transmite listele chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi expulzaţi Consiliului de Miniştri al RSSM.5. Ordinea confiscării şi folosirii bunurilor rămase de la cei expulzaţi, alte momente legate de expulzare se vor stabili printr-o hotărâre suplimentară.Preşedintele Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşti – G. Rudi
Pentru şeful de cabinet al Consiliului de Miniştri al RSSM – C. Potulov

 

Mihai Taşcă,

doctor în drept

secretarul Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din R. Moldova

 

 

 

 

Flacăra TV & Film recomandă şi:

Operaţia „Iug” Mărturii despre deportările din 5-6 iulie 1949 în arhivele Securităţii

Grigore Vieru – „Balada celor deportați” (poem, 15 iunie 2008)

Cum a scăpat de deportare în Siberia familia acad. Mihai Cimpoi, mărturie document la „Focul din Vatră”

 

DOCumentar ART-EMIS: „28 iunie 1940 – Ocuparea teritoriilor româneşti de către Armata Roşie”

DOC.// Hotărîrea istorică a AȘM: 28 iunie 1940 – dată a OCUPAȚIEI Basarabiei și nordului Bucovinei

28 iunie (1940) – dată de trei ori tragică în Istorie: 2. Cedarea Basarabiei, n. Bucovinei, ţ. Herţa (FILM de epocă)

DOC. // Putna a fost ocupată de ruşi după 28 iunie ‘40, eliberată fiind în cîteva ore, salvatorul dus în Siberia…

 

DOCument VIDEO// Filmul „Să nu ne răzbunaţi” – mărturii despre crimele ruso-comuniste din Basarabia

Film dedicat martirului Valeriu Gafencu – „Noaptea pătimirilor”, TVRI, 1998

 

Mihai Dolgan şi Dumitru Matcovschi – „Basarabia”, primul cântec antisovietic pe scena din Chişinău (1987)

BALADA lui Ion Aldea Teodorovici, cu mărturii de la Petre Teodorovici despre drama deportărilor în masă

Tudor Gheorghe: „Basarabia pe Cruce” pe versurile lui Adrian Păunescu (cântec şi text) 

videoCLIP Flacăra Film: „Basarabie, nu plânge!” cu Aurica Basarabeanca (muzică, versuri, voce)

 

 

Sursa material: dr. în drept Mihai Taşcă, 6 iulie 2010 / TIMPUL

Sursa foto: autor colaj (prima foto) jurnalistul Gheorghe MârzencoRadio ChisinauBasarabeni.ro

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Comentariu (1)

  1. […] DOCument s.s.// Hotărîrea Consiliului de Miniştri al RSSM (Lista), privind deportările din 5-6 i… […]

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter