DOC // Până unde dominau Dacii noştri! Rugăciunea Tatăl Nostru în limba celtă, parcă-i Limba noastră cea Română


La sfârșitul secolului al XIX-lea, Bogdan Petriceicu Hasdeu  descoperea, într-o lucrare a a unui istoric britanic, rugăciunea Tatăl Nostru în dialectul celtic din Provincia Wales din Anglia.

 

Iată textul acelei rugăciuni: 

“Poerinthele nostru cela ce esti en cheri / Svintzas case numele Teu / Vie emperetzia Ta / Facoesa voe Ta en tzer ase si pre poement / Poene noastre tzafoetzioace doe noaoe astezi / Si lase noaoe datoriile noastre, cum si noi se loesoem datornicilor nostri. / Si nu dutze pre noi la ispitire / Tze ne mentueste pre  noi de vilclianul. Amin”.

Un contemporan al lui Hasdeu, istoricul maghiar Samuil Kölescri, citind și el lucrarea istoricului englez, a fost șocat de asemănarea dialectului celtic cu limba română. El i-a trimis o epistolă medicului englez Woodward, comunicându-i, emoționat, marea lui descoperire: ,,Românii de la Dunăre și Celții din Wales vorbesc una și aceeași limbă”, potrivit certitudinea.ro

Numele istoricului britanic descoperit de B. P. Hasdeu și  Samuil Kölescri este John Chamberlayne (1666-1723), scriitor, traducător și membru al Societății Regale.

Lucrarea sa, în care a fost descoperită rugăciunea Tatăl Nostru în limba celtă, se numește „Oratio Dominica In Diversas Omnium Fere Gentium Linguas Versa Et Propriis Cujusque Linguae Characteribus Expressa” și a fost publicată la Amsterdam,  în 1715.

Cartea însumează  peste 400 de pagini, dintre care 6 pagini de dedicații (nenumerotate), o prefață de 43 de pagini (nenumerotate),  256 de pagini de dizertații (numerotate),  o culegere de 94 de pagini, numerotate separat și intitulate  „SILLOGES ORRATIONUM DOMINICARUM  scriptae ad Joannem Chamberlaynium”, care cuprind  rugăciunea Tatăl Nostru în zeci de limbi și dialecte (aici, la pagina 47, se află Tatăl Nostru în dialectal celtic) și, în sfârșit, un APPENDIX de 5 pagini.

Recomandându-ne să vedem Principie Filologia comparativa asio-europee, Bucureşti, 1879, p. 91 şi următoarele, Valeriu D. Popovici-Ursu reproduce în volumul „Adevărata obârşie a poporului român”, p. 46-47, Editura Gedo, Cluj, 2012, după B. P. Hasdeu, Tatăl Nostru, în două texte româneşti, prezentate şi în lucrarea din 1715 a englezului Chamberlayn:

 

Tatăl nostru csinye ieşti in eseruj

Szvinczai esze numelye toă

Sze  vii impăraczia ta

Fii voja  ta cum in eserui, asha ahi pe pământul

Punya nostru de toate zilelye de noi asztezi

Iartă  gresheley lye nostr cum shi noi jertăm a greshiţilor noştri

Shi  nu duce pe noi inka la iszpite

Shi mentujesthte pe noi rau Amin.

 

Şi a doua variantă din limba română:

Părintye nostru csel ese jesti în cieri

Svencznisze  numelye Tuo

Vii imaraczia ta

Facsaa  sze voja ta cum in cseri  asha shi pe pământ

Punye nostru cssaszecsio da noo asztesz

Shi lasza  noo datorilye  nostre  cum shi noi leszam datornicsilor nostri

Shi nu ducs  pe noi la ispitiva

Shi menrujeste pe noi de hitlyunul Amin.

 

Iată, potrivit Vorniceanul.ro, una dintre variantele rugăciunii Tatăl Nostru, scrisă într-un dialect celt al provinciei Wallace din Anglia, după istoricul Chamberlayn, în cartea „Adevărata obârşie a poporului român” de Valeriu D. Popovici-Ursu:

 

Poerithele nostru cel ce eşti en cheri

Svintzas coese  numele teu

Vie emperetziae ta

Facaes voe ta, cum en tzer ase şi pre poementu

Poene  noastre datorii le nostre, cum si noi se loesoem datorniczilor nostri

Si nu dutze preno i la ispitire

Tze ne mentueste prenoi de viclianul. Amin.

 

 

Chamberlayne 1-Tatal nostru limba celtica -coperte carte

 

  Chamberlayne 2-Tatal nostru limba celtica -foie titlu carte

 

Chamberlayne 3 Rugaciune_celtica Tatal nostru

 

Chamberlayne 4 Rrugaciune_valaha Tatal nostru

 

 

 

 

Sursa material: DC News.ro / Mădălina Barbu

Sursa foto: www.dcnews.ro / Google

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter