Contribuie şi tu la realizarea filmelor!


despre

Hai să dăm mână cu mână Cei cu inimă română / creştină…

Dragi vizitatori,
privitori şi ascultători de-Acasă şi de pretutindeni,

dacă filmele enciclopedice, documentare ale Studioului Flacăra v-au încălzit sufletul,
v-au umplut inima de bucuria că vă trageţi dintr-un Neam vrednic şi v-au prilejuit momente de cugetare adâncă, – vă îndemnăm să contribuiţi şi dvs la realizarea celor 100 filme (episoade) dedicate celor mai mari personalităţi născute în Moldova din vechime până în prezent, care şi-au ocupat locul bine meritat pe Aleea Nemuririi. Asemenea filme de popularizare a Adevărului despre noi sunt vitale ca aerul în special pentru basarabenii, transnistrenii, bucovinenii „trecuţi prin foc şi prin sabie…” mai bine de 200 de ani.

Având merite deosebite în Istoria românilor, a Rusiei şi Ucrainei, a Europei şi altor continente, aceşti oameni iluştri sunt, totodată, adevărate MODELE de gândire şi făptuire pentru tineri, care trebuie cunoscute şi urmate întru supravieţuirea şi dăinuirea noastră ca Neam binecuvântat de Apostolul Andrei, Voievodul Ştefan cel Mare, Poetul Naţional Mihai Eminescu.

Serialul de filme enciclopedice 100 români celebri născuţi în Moldova este conceput ca o videoBibliotecă de colecţie în limbile română, engleză, rusă, care mărturiseşte Lumii, că Neamul nostru n-a trecut prin istorie, ci a făcut Istorie, prin fapte înţelepte, demne, măreţe. Activitatea Studioului Flacăra se înscrie astfel în efortul nostru comun de revenire în Familia Europeană şi nu ca fii risipitori sau rude sărace, ci cu VALORI AUTENTICE, or, numai astfel vom fi bine cunoscuţi, înţeleşi şi respectaţi.

Vizionând filmele Flacăra, veţi observa că acestea sunt NEcomerciale şi investiţia nu aduce profit în bani, aduce, însă, mult mai mult: Lumina cunoştinţelor, motivaţia de a acţiona/obţine, de a trăi cu rost şi în demnitate. Investiţiile de acest gen pot fi comparate cu semănatul în primăvară, cu o poliţă de asigurare a viitorului copiilor noştri sau cu o zestre preţioasă, pe care tinerii o pot lua cu ei oriunde ar pleca, o pot demonstra oricând străinilor şi vor fi peste tot stimaţi, admiraţi şi ajutaţi să răzbată pe cărările întortocheate ale Vieţii.

Evoluţia evenimentelor de după 1989 ne arată că problemele grave cu care se confruntă populaţia din Republica Moldova nu se trag de la tancuri străine, nici de la trădători, şi nici de la sărăcie, ci de la înstrăinarea de carte şi NECUNOAŞTEREA ADEVĂRULUI despre noi şi despre vecini. Prin urmare, trebuie să luăm aminte, să acţionăm ca atare şi să tăiem răul de la rădăcină!

Flacăra Film vă propune o soluţie cu bătaie lungă, o colaborare reciproc avantajoasă pentru secole înainte:
să citim, să învăţăm, să cunoaştem şi să facem filmele împreună.
Cine este de acord, poate pune o piatră mică, dar trainică, la temelia acestei lucrări de interes colectiv, cu precizarea

DONAŢIE pentru filme:

 

B.C. Moldova Agroindbank S.A.
str. Constantin Tănase nr. 9,
Chişinău, MD-2005

Cod bancar: AGRNMD2
Cont curent: MD44AG000000022512190858

Beneficiar:
Centrul pentru o Societate Informată
„Flacăra-Studio” (ONG),
Chişinău, R. Moldova

DONAŢIE pentru filme

Rugăm să ne semnalaţi donaţia/transferul şi prin email: flacara.film@yahoo.com, oferindu-ne mai multe date despre dvs. Cu ajutorul dvs va creşte calitatea documentară, tehnică a filmelor, dar şi încrederea, entuziasmul, curajul echipei Flacăra. Vom şti astfel că ceea ce creăm este frumos, de folos şi că am pornit pe drumul cel Drept.

Numele oamenilor de bună-credinţă de-Acasă şi de peste hotare va fi publicat AICI pe site.
Ne vom strădui, la rândul nostru, să vă oferim daruri şi beneficii legate de activitatea noastră.

Cu prilejul lansării producţiei Studioului Flacăra şi a website-ului www.flacaratv.md
aducem mulţumiri din suflet oamenilor de omenie, care au crezut în noi de la bun început şi au sărit să ne ajute prieteneşte şi dezinteresat. În marea lor majoritate, aceştia sunt oameni de cultură, artă, ştiinţă, care ne-au oferit sprijin de divers ordin: de la idei şi sfaturi până la echipament tehnic şi deplasări pentru filmări. Cinste lor şi părinţilor care i-au adus pe lume, dar şi… în calea noastră! Ordinea prezentării lor este anume aşa cum au apărut în activitatea noastră:

Familia Vlad şi Angela Spânu   (SUA)
Familia Iurie şi Aurica Dicusară  (RM)
Alexandra Can  (RM)
Ioachim Druguş  (SUA)
Vlad Pohilă  (RM)
Părintele Dosoftei, Sf. Mân. Putna   (RO)
Familia Gheorghe şi Maria Duca  (RM)
Familia Nicolae şi Lilia Avram  (RM)
Familia Andrei şi Alexandra Brezianu  (SUA)
Familia Henry Shephard şi Olga Katz  (SUA)
Ernest H. Latham Jr.  (SUA)
Anonim (fost diplomat al SUA în RM)
Familia Constantin şi Viorica Ghelbet  (RM)
Familia Filip şi Angela Rudenco  (RM)
Familia Victor şi Eugenia Tofan  (RM)
Familia Emil şi Mariana Mateiaş (Germania)
Maria Gabor (RO)
Iuliana Gorea Costin (RM)
Nadejda Brînzan (RM)

Recunoştinţă adâncă şi tânărului Iurie Golubov,
care a oferit Hosting site-ului nostru pentru anul acesta, la anul şi… la mulţi ani!

Studioul Flacăra