Apel la boicot! Asociațiile din sudul Basarabiei cer României să acorde burse tuturor elevilor români din Ucraina


Mai multe asociații pentru cultura românească din sudul Basarabiei (regiunea Odesa) au inițiat un apel de boicotare a procesului de aplicare pentru selecţia partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda bursele etnicilor români cu domiciliul în Ucraina, anunţată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, până la consultarea de către autorităţile române competente a reprezentanţilor mediului asociativ românesc şi a cadrelor didactice de limbă română din Ucraina.

Potrivit unei scrisori deschise semnate de Zinaida Pinteac, preşedintă a filialei raionale Sărata a Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina (ACDRU), Nicolae Moşu, preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale „Valul lui Traian” a Românilor din raionul Tatarbunar, Petru Şchiopu, Preşedinte al Filialei regionale Odesa a Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina (ACDRU) și Anatol Popescu, preşedinte fondator al Asociaţiei Naţional-Culturale „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa, „în condiţiile, în care graţie modificărilor legislative, românii din Ucraina sunt în pericol iminent de deznaţionalizare şi asimilare prin interzicerea învăţământului în limba noastră maternă – limba română, nu avem dreptul moral să mai supunem copiii noştri unei alte divizări, în interiorul comunităţii, în români „mai buni” şi „mai puţin buni”!”, invocând că burse trebuie acordate tuturor elevilor, nu doar penteu 1000 de copii.

Semnatarii scrisorii deschise declară că nu vor aplica pentru selecţia partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda bursele etnicilor români cu domiciliul în Ucraina anunţată de MRP până la consultarea de către autorităţile române competente a reprezentanţilor mediului asociativ românesc şi a cadrelor didactice de limbă română din cele trei comunităţi istorice româneşti, în care există şcoli cu predare în limba română, cu modificarea ulterioară a Hotărârii Guvernului României nr. 31/25.01.2018.

Românii din regiunea Odesa invită românii din Ucraina să se alăture apelului de boicotare şi soluţionare urgentă a necesităţilor primordiale ale învăţământului românesc din Ucraina, cu sprijinul financiar al patriei României.

 

Apel

Către: Mediul asociativ românesc din Ucraina, organelor reprezentative, liderilor și reprezentanților asociațiilor, fundațiilor, societăților national-creștine ale românilor din regiunile Transcarpatia, Cernăuți, Odesa

 

SCRISOARE DESCHISĂ

Doamnelor şi Domnilor,

Prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr.31 din 25.01.2018, privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate, hotărâre prin care Guvernul României, fără a consulta reprezentanţii comunităţilor istorice româneşti din Ucraina sau reprezentanţii cadrelor didactice şi fără a ţine cont de recomandările acestora, se încearcă într-un mod eronat să se stimuleze frecventarea claselor cu predare în limba română din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa prin acordarea unor burse care, prin esenţa lor, sunt de excelenţă, nu de sprijin,

având în vedere publicarea pe pagina Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a anunţului din 11.03.2018, privind deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda bursele etnicilor români cu domiciliul în Ucraina, şi problemele majore de gestiune şi imagine la care riscă să fie supuse asociaţiile-candidate, la care se adaugă tratamentul inegal al tinerilor etnici români din partea instituţiilor abilitate ale statului român,

luând în considerare că autorităţile române nu au dat curs şi nu au răspuns la scrisorile deschise adresate în repetate rânduri de asociaţiile românilor din Ucraina, privind necesitatea stringentă de modificare a H.G. nr. 31/25.01.2018 în termen util, în sensul suplimentării numărului necesar de burse de studiu faţă de 1000 de burse aprobate în varianta iniţială, renunţarea la tratamentul inegal la care vor fi supuşi elevii care frecventează aceleaşi clase cu predare în limba română, şi alte aspecte problematice de implementare în teritoriu a Hotărârii pe parcursul anului şcolar 2017/2018,

menţionând că anumiţi reprezentanţi ai Guvernului României nu conştientizează faptul că, începând cu anul 1998, statul român este complice, şi va recunoaşte în continuare în mod tacit existenţa unei limbi „moldoveneşti” prin acordarea burselor menţionate în regiunea Odesa, în şcolile în care Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Ucraina continuă să dezbine identitatea românească şi limba română prin programa de învăţământ în limba „moldovenească”, precum şi lipsa oricăror garanţii, că statul ucrainean va renunţa vreodată la aceste practici de sorginte stalinistă,

în numele organizaţiilor reprezentative ale românilor din Basarabia Istorică, semnatarii prezentei scrisori deschise declară că nu vor aplica pentru selecţia partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda bursele etnicilor români cu domiciliul în Ucraina anunţată de MRP, până la consultarea de către autorităţile române competente a reprezentanţilor mediului asociativ românesc şi a cadrelor didactice de limbă română din cele trei comunităţi istorice româneşti, în care există şcoli cu predare în limba română, cu modificarea ulterioară a Hotărârii Guvernului României nr. 31/25.01.2018.

Pe această cale, vă invităm, Doamnelor şi Domnilor, să vă alăturaţi prezentului APEL DE BOICOTARE şi soluţionare urgentă a necesităţilor primordiale ale învăţământului românesc din Ucraina, cu sprijinul financiar al patriei noastre istorice – România.

În condiţiile, în care graţie modificărilor legislative, românii din Ucraina sunt în pericol iminent de deznaţionalizare şi asimilare prin interzicerea învăţământului în limba noastră maternă – limba română, nu avem dreptul moral să mai supunem copiii noştri unei alte divizări, în interiorul comunităţii, în români „mai buni” şi „mai puţin buni”!

Dacă Ţara vrea să ne sprijine, să primim acel sprijin absolut necesar de la fraţii noştri, mai ales într-un an în care aniversăm împreună Centenarul Marii Uniri, dar să nu-l lăsăm să ne dezbine, ci să-l folosim întru unitatea noastră, frăţia şi egalitatea pe viitor a copiilor noştri în faţa patriei noastre istorice!

Să nu uităm, că ajutorul financiar mult aşteptat din Ţară vine din buzunarul fiecărui frate de-al nostru, contribuabil la bugetul statului român, şi trebuie să fie folosit cu maximă eficienţă, şi nu într-o manieră de imagine şi de colectare a dividendelor politice, prin hotărâri luate în necunoştinţă de cauză, în agonia conştientizării timpului şi a şanselor pierdute în relaţiile româno-ucrainene şi a pericolului iminent, care vizează viitorul şcolii româneşti, a limbii române, şi a unei părţi a poporului român prins în hotare nedrepte!

În semn de solidaritate, vă invităm să faceţi publice în mass-media sau pe reţelele de socializare scrisorile de sprijin/aderare a organizaţiei pe care o reprezentaţi la prezentul Apel.

Vă îmbrăţişăm cu drag din Basarabia Istorică,

 
Zinaida PINTEAC
Profesor Eminent al Învăţământului Public din Ucraina,
Preşedintă a Filialei raionale Sărata a Alianţei Creştin-Democrate
a Românilor din Ucraina (ACDRU),
Nicolae MOŞU
Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale „Valul lui Traian”
a Românilor din raionul Tatarbunar,
Petru ŞCHIOPU
Preşedinte al Filialei regionale Odesa a Alianţei Creştin-Democrate
a Românilor din Ucraina (ACDRU),
Anatol POPESCU
Preşedinte fondator al Asociaţiei Naţional-Culturale „Basarabia”
a Românilor din regiunea Odesa,

Ismail, 13.03.2018
 

 

Flacăra TV & Film recomandă şi:

Guvernul României a decis azi: 1000 burse pentru elevii români din Ucraina și stagii pentru 300 profesori
Românii din Ucraina solicită acordarea de burse tuturor elevilor care studiază în limba română și modificarea recentei hotărâri a Guvernului României
Constantin Codreanu: „Bursele pentru școlarii români din Ucraina vizează un număr foarte restrâns de elevi”
 

 

  
Sursa material: Radio Cernăuți
Sursa foto: RADOR

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter