Academicianul Mircea Bologa, fizician notoriu, sărbătorește astăzi 85 de ani din ziua nașterii sale


Academician Mircea Bologa: „A subestima rolul şi importanţa ştiinţei este cel mai mare neadevăr despre ea”.

În ultima zi de Florar, când se lasă dus și cel mai frumos anotimp al anului, toate cuvintele frumoase, toate gândurile bune, de apreciere și gratitudine, toate florile recunoștinței se îndreaptă către o personalitate de marcă a țării noastre, savant notoriu, un nume de rezonanță în știința națională, dar și internațională, academicianul Mircea BOLOGA, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, fondator al şcolii ştiinţifice din Republica Moldova în termo- şi electrofizică, Cavaler al Ordinului Republicii.

Parcă mai ieri îl întrebam cum a reușit să cucerească vârsta octogenară și iată că îl vedem cucerind deja și cele opt decenii și jumătate de viață, fiind un elitar în plutonul generației de aur a științei naționale. Academicianul Mircea Bologa și-a revendicat pragul de 85 de ani cu același chip de om solar, frumos, cu aceleași sclipiri de inteligență în priviri, cu aceeași ținută impecabilă, înzestrat cu o constituție fizică viguroasă, de ți-ar părea că e un voievod sau un fiu de împărat, modest însă ca un fir de iarbă, cu fruntea lată ce reflectă plinătatea de învățăminte, dominată de seninătatea bunătății și înțelepciunii. Cu o grație în vorbire, semn că are mereu un plus de ordine interioară, acad. Bologa revine mereu la o bună tradiție a cântăririi cuvântului spus, dezvoltându-și o virtute pe care e greu s-o treci cu vederea – cumsecădenia, moștenită cu siguranță de la blajinii săi părinți profesori, Chiril și Parascovia Bologa, care, alături de satul de baștină, Parcova, vor rămâne pentru totdeauna un reper definitoriu în memoria şi sufletul său. Educat în atmosfera familială dominată de cultul pentru carte, a fost mereu absorbit de fascinația peisajului intelectual. De aici și felul său de a se prezenta ca o persoană discretă, cuviincioasă, echilibrată, pe alocuri chiar excesiv de ponderat.

Este condus de sentimentul că mereu se află şi trebuie să rămână la datorie. Preferă să fie însoţit de pozitivism şi să-l genereze în toate împrejurările şi activităţile care le îmbrăţişează, să depăşească incertitudinile motivat, colegial, binevoitor şi la calm, de a schimba lucrurile din bine în şi mai bine. Ascultă cu atenție maximă interlocutorul și se străduie să creeze un dialog cât mai eficient, cât mai util, să fie acolo, să-l audă, să-l asculte şi să-l înţeleagă. L-am întrebat: e greu să fii așa mereu? Nu, a fost răspunsul academicianului, deloc. Mi-a mărturisit că de fiecare dată, imaginar, încearcă să fie empatic, se pune în locul celuilalt şi se întreabă ce ar fi aşteptat el, cum ar fi procedat mai bine şi care ar fi rodul întâlnirii. „Respectând pe cineva te respecţi pe tine”, are certitudinea academicianul Bologa. În plus, se străduie să fie optimist, să-și asume responsabilitatea, să altoiască discipolilor şi continuatorilor ce a acumulat pozitiv şi folositor.

Deși din fragedă copilărie a fost mereu surprins de frumusețea legităților universale și, deși consideră că fizica este regina științelor, ne surprinde mereu sculptând sentimente și emoții, înbogățindu-ne și pe noi cu o experiență estetică de mare calibru. Apare rar la microfon, dar atunci când apare, are o cuvântare frumos rostită, asumată și cu multă demnitate. Are o voce cu personalitate, are vocația slovei scrise și rostite și se joacă cu măiestrie, pentru un fizician, cu puterea înnobilatoare a cuvintelor, îcât ai impresia că se află într-o continuă febră a creației și scrisului, fiind circumspect și împărtășind, în același timp, feliile de realitate și adevăr ale gândului care s-a vrut exprimat.

E greu să nu observi că în aparițiile sale publice, în luările sale de cuvânt, în stilu-i caracteristic, se remarcă ca un mediator, păstrând parcă niște repere diplomatice, prin care ne sugerează că orice situație, oricât de dramatică, încurcată sau dubioasă ar părea, poate fi contracarată, dacă îți pui la contribuție facultățile ce te definesc ca ființă umană, demonstrând prin exemplul propriu că îți poți râvni viața ca o sărbătoare. M-am convins personal nu o dată că Domnia Sa știe a învinge multe inerții întâmplătoare, porniri dezechilibrate, afirmații îndoielnice sau vorbe lăsate libere ale cuiva, indiferent de unde își au izvorul, acoperindu-le cu frumosul din el, cu decența sa, cu echilibrul său constant, izvorât din nesecata sa pasiune pentru atitudine exemplară, păstrând același fir al prețuirii și respectului față de ei, chiar dacă și pe el îl macină și îl dor anumite gânduri amare și aceasta poți observa la o privire foarte atentă.

A crezut și continuă să creadă cu tărie că statutul omului de ştiinţă, al intelectualului, în toate timpurile este de a sluji cu devotament profesionalismul, pe care-l consideră scopul şi esenţa vieţii. Susține că savantul ar trebui să fie mereu cu un pas înainte, să fie previzibil, chiar dacă în ultima perioadă, prin vocile unora, se observă o subestimare a ştiinţei sau se pune la îndoială rolul ştiinţei și cercetătorului. Este sigur că rolul, impactul, utilitatea ştiinţei penetrează toată activitatea omenirii şi a fiecărui individ aparte. Din primele clipe ale vieții, hrana şi aerul respirat, jucăriile şi bucuriile copilăriei, abecedarul şi necesităţile vieţii, la direct şi figurat, totul ce folosim şi ne înconjoară este prinosul ştiinţei. Întrebat care este cel mai mare neadevăr despre știință, academicianul Mircea Bologa a răspuns fără ezitare: „A subestima rolul şi importanţa ştiinţei este cel mai mare neadevăr despre ea”.

 

Acad. Mircea Bologa la o prezentare de carte a Academiei de Științe a Moldovei

 

Îți face sufletul să vibreze, atunci când citești că palmaresul savantului Mircea Bologa include peste 1000 de lucrări şi comunicări ştiinţifice, autor şi coautor a 14 monografii, peste 300 de brevete de invenţie şi patente, a pregătit peste 50 de doctori şi doctori habilitaţi, este laureat al Premiului de Stat (1985), distins cu ordinele  „Prietenia Popoarelor” (1985), „Gloria Muncii” (1995), „Ordinul de Onoare” (2009), „Ordinul Republicii” (2016), titlul de „Om Emerit” (2001), Medalia „Gheorghe Biruitorul” (Ucraina, 2002), premiul academiilor de ştiinţe din Belarus, Republica Moldova şi Ucraina (2000), Premiul special al Societăţii Termotehnicienilor din România (1997), „Savant al anului 2007 în domeniul ştiinţelor reale”, Cetăţean de Onoare al satului natal, cu gimnaziul care îi poartă numele (2007).

Toate acestea vin și cu sublinierea faptului că acad. Mircea Bologa, personalitate care onorează știința, s-a remarcat ca un conducător de succes al Institutului de Fizică Aplicată, la timona căruia s-a aflat aproape două decenii, timp în care a manifestat flexibilitate, înțelepciune, consecvență, echilibru, dar și verticalitate, reușind să consolideze colectivul, care nu o dată a fost încercat de tentative de scindare. Nu vom lăsa în umbră și un alt proiect de suflet al academicianului –  Revista ştiinţifico-tehnică „Электронная обработка материалов”, pe care a coordonat-o jumătate de secol. Astăzi putem vorbi de o ediție internațională, fiind prima revistă din Republica Moldova recunoscută la nivel internațional sub denumirea „Surface Engineering and Applied Electro-chemistry”, care este difuzată de prestigioasa Editură germană Springer și care este inclusă în diferite baze de date internaționale.

Dincolo de dragostea nemărginită faţă de fizică, jubiliarul mai are și alte pasiuni. Se consideră o fire devotată neamului, plaiului natal, baștinei, tradiţiilor seculare, moştenirilor spirituale care îl însoţesc şi încurajează mereu. Nu-și poate imagina viaţa în afara hotarelor țării, nu-și poate imagina viaţa fără munca permanentă, grijile de familie, nepoţei, cei apropiaţi, faţă de colegi, fără susţinerea şi ajutorul aşteptat din partea sa, iar Cuvântul care-i caracterizează starea de spirit este Armonie. Armonie în ceea ce gândeşte, vorbeşte, realizează.

Este o adevărată revelație și o sublimă onoare să fii contemporan cu o personalitate, precum este academicianul Mircea Bologa, un Om nobil, dedicat științei și adevărului despre tot ce înseamnă semnificația ei. Îi dorim acad. Mircea Bologa să rămână mereu un Om plin de lumină, cu alura sa regală, împovărat de idei, speranțe și împliniri. Chiar dacă mai suntem încă separați zilele acestea, din cauza situației nefaste create de pandemie, chiar dacă nu ne putem îmbrățișa cum o făceam altă dată cu acest frumos prilej, să nu lăsăm să treacă această zi fără a-i trimite cele mai calde gânduri de apreciere și considerație celui care a făcut glorie în știință – academicianului Mircea Bologa, având încrederea că în curând îi vom putea fi alături.

Acesta este și motivul pentru care mai mulți colegi, prieteni, discipoli, personalități marcate ale științei i-au adresat acad. Mircea Bologa mesaje calde de felicitare, i-au transmis gânduri și urări de sănătate, dar și aprecieri înalte ale meritelor și calităților Domniei Sale. Au împărtășit amintirile și bucuriile care îi întăresc și îi ghidează deopotrivă.

La Mulți Ani, distinse academician Mircea Bologa!

 

Eugenia TOFAN,

Serviciul de Presă al Academiei de Științe a Moldovei

 

 

Flacăra TV: Acad. Mircea Bologa felicitat azi de autoarea acestui Laudatio publicistic, Eugenia Tofan, gest care l-a fericit pe distinsul savant // Biblioteca AȘM, Chișinău, 31 mai 2020

 

Flacăra TV: Cu surprize plăcute a venit la întâlnire și dl academician Mircea Bologa, i-a îndulcit căușul mâinilor Eugeniei Tofan… Viața dulce să vă fie, dragi prieteni!

 

 

 

Flacăra TV & Film recomandă şi:

Mircea BOLOGA – 85 de ani! Felicitare din partea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, Secțiiei de Științe Exacte și Inginerești, Institutului de Fizică Aplicată

Academiile de la Chișinău și București s-au reunit pentru Unire în orașul în care Sfatul Țării a făcut Istorie

Unirea cuMINTE: academicienii Duca, Tighineanu, Groppa primiţi cu Onoare la Alba Iulia şi Bucureşti

 

Parlamentul RM şi colega Eugenia Tofan ne invită la Expoziţia de fotoCLIPe „Eugen Doga – 80 de primăveri”

Medalia de Aur „Meritul Ştiinţific” pentru Acad. Eugen Doga, cinstit la AŞM prin Conferinţă Internaţională

Eugen Doga este membru al Academiei Europene, fotoCLIPe de la ceremonia din Salzburg, Austria

Când cântă Eugen Doga la Kremlin şi tunurile tac… Ce frumos l-au omagiat ruşii pe maestrul nostru!

Un nou premiu pentru maestrul Eugen Doga, cel al intelectualității din statele ex-sovietice

 

„Meritul Științific” Acad. eminescian Mihai Cimpoi, părinte fondator al Congresului Mondial al Eminescologilor

Dialoguri de zile mari: Eugenia Tofan – prof. Viorel Prisăcari, renumit medic, ex-parlamentar

 

 

Sursa material: Eugenia Tofan / Academia de Științe a Moldovei

Sursa foto: Eugenia Tofan

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Comentarii (2)

  1. […] Academicianul Mircea Bologa, fizician notoriu, sărbătorește astăzi 85 de ani din ziua nașterii … […]

  2. […] Academicianul Mircea Bologa, fizician notoriu, sărbătorește astăzi 85 de ani din ziua nașterii … […]

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter