22 iunie 1941 // Ordinul gen. Ion Antonescu: „Ostaşi, treceţi Prutul!” şi telegrama de aprobare a Regelui Mihai I


DOCumente fidele originalelor, or, pe Internet circulă sute de versiuni.

În dimineaţa zilei de 22 iunie 1941, ora 02.00 dimineaţa, Armata Română primeşte de la comandantul său suprem, Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român, acest legendar „ORDIN de zi”: Ostaşi, Vă ordon: treceţi Prutul!

Obiectivele Ordinului şi ale României sînt clare şi precise, în interesul Neamului despărţit de ocupanţii sovietici prin Ultimatum şi dictat în 28 iunie 1940:

Sdrobiţi vrăjmaşul din Răsărit şi Miază-Noapte. Desrobiţi din jugul roşu al bolşevismului, pe fraţii noştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii Voevodali ai Bucovinei, ogoarele si plaiurile voastre. (…)

Să luptați pentru desrobirea fraților noștri, a Basarabiei și Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieții și a căminurilor batjocorite de păgînii cotropitori.”

Pentru a-şi recupera teritoriile cotropite de sovietici – Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa – România, aliata Germaniei, atacă URSS pe la ora 03.00, punînd astfel în aplicare înţelegerea secretă Ion Antonescu – Adolf Hitler, avută la Munchen, în 12 iunie 1941.

Aşadar, asumîndu-şi răspunderea în faţa poporului român şi a Istoriei, generalul (pe atunci) Ion Antonescu a emis la 22 iunie 1941 următorul document, publicat în aceeaşi zi în Monitorul oficial (nr. 145):

 

ORDIN către Armată

Ostași,

V’am făgăduit din prima zi a noii Domnii şi a luptei mele naţionale să vă duc la biruinţă.
Să şterg pata de desonoare din cartea Neamului şi umbra de umilire de pe fruntea şi epoleţii vostri.
Azi a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoşeşti şi a bisericii, lupta pentru vetrele şi altarele româneşti de totdeauna.

Ostaşi,

Vă ordon:
treceţi Prutul!
Sdrobiţi vrăjmaşul din Răsărit şi Miază-Noapte.
Desrobiţi din jugul roşu al bolşevismului, pe fraţii noştri cotropiţi.
Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii Voevodali ai Bucovinei, ogoarele si plaiurile voastre.

Ostaşi,

Plecaţi azi pe drumul biruinţelor lui Ştefan cel Mare, ca să cuprindeţi cu jertfa voastra ceea ce au supus strămoşii noştri cu lupta lor.
Înainte!
Fiţi mîndri că veacurile ne-au lăsat aci strajă dreptăţii şi zid de cetate creştină.
Fiţi vrednici de trecutul românesc.

Ostaşi,

Veți lupta cot la cot, suflet de suflet, lîngă cea mai puternică și glorioasă armată a lumii.
Îndrăsniți să vă măsurați vitejia și să vă dovediți mîndria, camarazilor nostri.                              
Ei luptă pe pamîntul moldovean, pentru graniţele noastre şi pentru dreptatea lumii.
Fiţi vrednici de cinstea pe care v-au făcut-o istoria, Armata Marelui Reich si neîntrecutul ei comandant, Adolf Hitler.

Ostaşi,

Înainte! Să luptați pentru gloria Neamului;
Să muriți pentru vatra părinților și a copiilor voștri!
Să cinstiți prin vitejia voastră amintirea lui Mihai Vodă și a lui Ștefan cel Mare, a martirilor și eroilor căzuți în pămîntul veciniciei noastre cu gîndul țintă la Dumnezeu.
Să luptați pentru desrobirea fraților noștri, a Basarabiei și Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieții și a căminurilor batjocorite de păgînii cotropitori.
Să luptați pentru a ne răsbuna umilirea și nedreptatea.
V’o cere Neamul, Regele și Generalul vostru

Ostaşi,

Isbînda va fi a noastră.
La luptă.
Cu Dumnezeu înainte!

General Ion Antonescu,
22 Iunie 1941”

 

 

ORDIN catre Armata Romana-22-iunie1941-800px

 

 

Regele Mihai I a aprobat întru totul acţiunea întreprinsă de Conducătorul Statului Român, generalul Ion Antonescu. Iată telegrama trimisă în 22 iunie 1941 de Regele Mihai I:

Generalul Ion Antonescu si Regele Mihai I pe front-400px„În clipele cînd truple noastre trec Prutul şi codrii Bucovinei pentru a întregi sfînta ţară a Moldovei lui Ştefan cel Mare, gîndul meu se îndreaptă către domnia voastră, domnule general, şi către ostaşii ţării.

Vă sînt recunoscător, domnule general, pentru că numai prin munca, tăria şi stăruinţa domniei voastre, neamul întreg şi cu mine trăim bucuria zilelor de glorie străbună, iar ostaşilor noştri bravi le urez sănătate şi putere ca să statornicească pentru vecie dreptele graniţe ale neamului.

Trăiască România!

Trăiască viteaza noastră armată!”

 

(Din volumul Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, Editura SEMNE, Bucureşti, 1998, pag. 229.)

 

 

Mai jos, un preţios document VIDEO din anul 1941, legat de ORDINul istoric al generalului Ion Antonescu: fragment din filmul Războiul SfîntCruciada împotriva bolșevismului.

Două elemente impresionează profund: dangătele de clopote și tăria, semeția din vocea crainicului…

 

 

22 Iunie 1941 – Ordinul Mareșalului Ion Antonescu 

 

 

 

 

 

Flacăra TV & Film recomandă şi:

Istorici ruşi: Planul lui Stalin era să-l ajute pe Hitler, iar după ce va obosi, să-l atace şi toată Europa să devină sovietică

OGLINDA de Sergiu Nicolaescu, un film-oglindă despre ce soartă au laşii, bărbaţii politici fără caracter şi onoare

 

Prof. psiholog Alexandra Ceoceanu: „Cronică târzie – Portretul unui Mareşal”

Două filme despre Mareşalul Ion Antonescu, de Stelian Tănase şi Felicia Cernăianu

DOCument VIDEO// Filmul „Să nu ne răzbunaţi” – mărturii despre crimele ruso-comuniste din Basarabia

Istoria gradului de Mareşal al României, cîţi mareşali am avut între 1 decembrie 1918 şi 21 august 1941

 

Eroii Mareşalului Antonescu au fost cinstiţi la Ţiganca, în Basarabia eliberată-n 1941

Eroii Armatei Române au fost cinstiți și-n acest an la Cimitirul de Onoare de la Țiganca

Ostaşii români căzuţi pentru dezrobirea Basarabiei cinstiţi la Micleuşeni, Străşeni

De Ziua Eroilor// Veta Ghimpu Munteanu: „Hai, hai, munţi Carpaţi” (luptele de la Ţiganca ‘41)

 

Evreul Teșu Solomovici: „Niciun tren românesc n-a plecat vreodată la Auschwitz cu evrei!”

Holocaustul brun. Românul Cornel Dumitrescu a salvat la Cernăuţi 3600 evrei, Oscar Schindler – 1200

Dreptate martirului Neamului Mircea Vulcănescu, ucis de kominternul care a ocupat România-n’44

 

 

Sursa material: Flacăra TV / Luminiţa Dumbrăveanu

Sursa foto: Timişoara Express / blog Lecturi incitante

Sursa video: YouTube / YouTube

În vederea respectării drepturilor de autor (Legea nr. 139 din 02.07.2010), la preluarea materialelor Flacăra se va face trimitere obligatorie – prin hyperlink – la sursă: numele autorului + Flacăra TV & Film sau + www.flacaratv.md

Recomandă prietenilor

Lasă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Flag Counter